יום שישי, 6 ביוני 2014

מהמייל: "יורשי גהינום מסלפים את דבריו של מרן ראש הישיבה"

גורמים סילפו את דבריו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן על ביאת המשיח, ובעקבות זאת מפרסם הגאון רבי משה יהודה שניידר מכתב מחאה חריף: "דברי הבל ורעות רוח, אשר מתעסקים בהם אותם יורשי גיהנום רח"ל.. ומה לנו ולדבריהם ההבלים" (חרדים)

ישראל כהן

ח' בסיון תשעד 09:04 06.06.14


הגאון רבי משה יהודה שניידר אצל מרן ראש הישיבה (צילום: העולם החרדי)

בחול המועד פסח האחרון הגיע חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי מאיר צבי ברגמןלפגישת חג במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן. במהלך השיחה התורנית, העלה הגרמ"צ ברגמן את נושא חובת הציפייה של כל אחד מישראל לבוא המשיח.

בעקבות השיחה המדוברת, בחרו גורמים בפלג ליטאי מסוים לפרסם את תוכן השיחה - בניסיון לסלף את דעתו של מרן ראש הישיבה בנושא. המטרה: להציג את גדול הדור כאלו אינו מאמין - חס ושלום - באחד מי"ג עיקרי האמונה.

בעקבות זאת, פרסם הגאון רבי משה יהודה שניידר מכתב מחאה חריף. לדבריו, הוציאו את דברי מרן מהקשרם ובחרו לעשות בהם שימוש ציני וזול למטרותיהם הנלוזות.

"ידוע שמזמן קורח עד היום, קיים מושג של "בני קורח - לא מתו", כתב הרב שניידר. "כמדומה שבכל דור ודור, כמה שזיכנו הקב"ה בגדולי הדור מוסרי התורה בטהרתה ובשלימותה, כך כנגד זה ישנם ... ואין צורך להביא דוגמאות, כידוע מכל הדורות. ואין זה סוד שגם בדורינו עיקבתא דמשיחא, אשר חוצפא יסגי... ישנם אנשים המתלבשים באיצטלא של ... אך כל חפצם ומעוזם לחפש ביקורת רח"ל, על זקני הדור מנחילי התורה ומעתיקי השמועה".

בהמשך כתב הרב שניידר: "והאמת אומר שמן הראוי היה שלא להתייחס לדבריהם כלל וכלל, ובושה היא לכל בר דעת להתעסק בדברי הבל וניצוח.. אך מה אעשה ורבו עלי דברי תלמידי חכמים ויקרים שצריך להוציא האמת לאור".

הרב שניידר ציין כי בעבר התרחש מקרה דומה, בעקבות דברים שכתב מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי. "כששמע זאת מרן הגראי״ל התבטא בתמיהה, כמדומה בלשון זה – ער זאגט מוסר צו רבי חיים אויף ביטול תורה? וכי הוא אומר מוסר לרבי חיים על ביטול תורה? היינו לרבי חיים מתמיד הדור, באים לומר מוסר על ביטול תורה? אתמהה?".

בהתייחסות מפורשת לדברים שפורסמו בשמו של מרן ראש-הישיבה, כתב הרב שניידר: "לאחרונה היה גאון אחד מזקני הדור שליט"א אצל ראש הישיבה והרחיב בדבר שכל מי שאינו מצפה למשיח בכל עת, הרי הוא כופר רח"ל. ואמר לו רבינו "היות שהוא דבר שאין הציבור יכול לעמוד בו, ורק יחידים ממש זכו לדרגה זו, כמו שמספרים על החפץ חיים זצוק"ל. למה לדבר על דברים שקשה כ"כ לקיימם, בטרם קיימנו את הדברים שבידינו לקיים. וכן העיר לו רבינו דלמ"ד בגמ' שכבר היה משיח, וכי נאמר ח"ו שהאמורא הוא ח"ו... וכל השומע את הדברים במקורם, רואה שלא דן רבינו לחלוק על זה, רק העיר לו דיש לנו מתחילה לראות האיך לקיים מה שאנחנו יכולים לקיים.

"אך אותם "שומרי המסורת..." קפצו מיד ממאורתם עם שאר ריקני וליצני הדור וסילפו את הדברים.. וזעקו י"ג עיקרים, י"ג עיקרים...".

לגופם של דברים, הוסיף הרב שניידר וכתב: "וכי דובר ח"ו לחסר מי"ג עיקרים, אלא אמר רבינו דפרט זה שאין כמעט אחד שזוכה לקיים, אין לנו להרחיב הדברים עליו, טרם זכינו לקיים את המפורש, ומה שבידינו לקיים".

את הדברים שפרסמו אנשי הפלג, כינה הרב שניידר "דברי הבל ורעות רוח, אשר מתעסקים בהם אותם יורשי גיהנום רח"ל.. ומה לנו ולדבריהם ההבלים".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה