יום רביעי, 28 בינואר 2015

תנועות הר הבית ובית המקדש בקריאה למיכאל בן ארי

אל תלך עם המבקשים לבזות ולהרים יד כנגד העליה להר הבית בטהרה

איגוד תנועות הר הבית והמקדש יצא הבוקר בקריאה לח"כ לשעבר הד"ר מיכאל בן ארי, שלא להתחבר עם אנשי ריב ומדון המבקשים ממנו לחתום שאין לו חלק ונחלה בעליה להר הבית ובבנין המקדש. 'כירבעם בן נבט בשעתו שביקש 'כתבו לכם אל קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל' נכתב בפרסום.

כזכור אמש פורסם בתקשורת כי ח"כ יוני שטבון דורש מד"ר מיכאל בן ארי ומראשי עוצמה יהודית להתחייב שלא לעלות יותר להר הבית ושלא להתבטאות יותר בנושא, זאת כתנאי על צירופם למפלגת יחד.

פעילי הר הבית אומרים בתגובה כי זה לראשונה הולכת וקמה מפלגה שמניפה דגל שחור כנגד השבת השכינה למקומה. 'אסור לתת לגולם לקום על יוצרו' הם אומרים ומבקשים מבן ארי ותנועת עוצמה יהודית להתרחק משטבון ולרוץ עצמאית לכנסת.

הרב ישראל פרטיג מראשי תנועת החרדים העולים להר הבית אמר בשיחה: 'במידה ובן ארי לא ירוץ עצמאית, נעדיף לבחור בכל מפלגה שהיא אפילו במפלגתו של בנט שם אין התנגדות להר הבית וליהפך ח"כ אורי אריאל, וח"כ שולי מועלם עולים להר, זאת מאשר לתת יד לקבוצה פלגנית וחצופה שמבקשת לבזות וללחום בעולים להר הבית'.

כל קול לא קובע

ישראל גרין יום שלישי, 27 בינואר 2015

אם למישהו יש עוד ספק, גם אישי ציבור חיצוניים מודים שג' לחמה בכל הקדוש והיקר


ישראל גרין
מפלגת ג' – המפלגה שלוחמת בתורה ולומדיה יותר מכל צוררי היהדות שבכל שנות קיום המדינה, עברה כבר את כל הגבולות.

בכינוס פנימי שהשתתפו בו כמה וכמה אישי ציבור שנערך הערב, אמר איש ציבור דתי לאומי:

"כמה שאנחנו מנסים לקרב בדרכי נועם את החרדים ולערבם בתוך החברה הישראלית, החברים מאגודה, בעיקר הליטאים שבהם, עושים זאת בריצה, במהירות, בכפיה, לפעמים אף בקצת אלימות, כנראה שמכוונים אותם מלמעלה לחטוף כמה שיותר וכמה שיותר מהר לפני שיהיה מאוחר".

זאת חוץ מהראיונות עם לפיד שמסביר לכולם שכבר אין לו בעיה לשבת עם החרדים, אפילו עם המן הרשע הם ישבו כדי להרוס את הדת והיהדות!!!

צוררי היהדות – ג'!!!

יהודי יקר,זכור נא!

רק מפלגה אחת עשתה הכל לסגור בפועל ישיבות לרוב, רק מפלגה אחת זרקה אברכים מכוללי האברכים, רק מפלגה אחת הרסה והורסת את היהדות הרוחנית והגשמית ורודפת נשים ותינוקות של בית רבן בעוון ששמרו את התורה בטהרתה!!!

המפלגה הרודפת דת הזו אינה מפלגתו של יאיר לפיד, גם לא מפלגתו של נפתלי בנט, גם לא מרצ ולא מפלגה ערבית,

מפלגה זו, הרודפת דת ה', היא מפלגת ג'!!!

יהודי יקר, ידוע תדע, כי כל התומך בה בין הרבה ובין במקצת במפלגת ג' רודפת הדת ורודפת התורה, עתיד ליתן את הדין בבי"ד של מעלה, ובבוא הגואל יועמד בין מהרסי ומחריבי דת ה' יתברך שמו!!!

אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה!!!

יום ראשון, 25 בינואר 2015

מי גרוע יותר? יאיר לפיד או רשעי דגל התורה החדשה?


ישראל גרין
צא ולמד….

שיאיר לפיד לא גזר אלא על הזכרים ואילו דגה"ת ביקשו לעקור את הכל!!!!!

יאיר לפיד לא חקק אלא חוק הגיוס על הזכרים, ואילו דגה"ת לא רק שלא ביקשו לעקור את גזירת המכסות, אלא שנלחמו אף בנשות ישראל וסילקו מחנכות ממשרתם ובנות מבית ספרם על שעמדו לימין בני התורה.

שיאיר לפיד רק הוריד תקציבים מהישיבות, ואילו דגה"ת לא רק, שניסו בכל כוחם הרע לסגור ישיבות (חדרה, משכן שלמה, תפארת התלמוד ועוד), אלא שאף מנעו תקציבים מבתי ספר לבנות שע"י בני תורה.

שיאיר לפיד גזר רק על הגרים, ואילו דגה"ת לא רק שגזרו אף על בני ישראל ודנום כעכו" ם ופסלום מעדות ועוד, אלא שאף דנו לבנות ישראל כעכו"ם ואסרו תבשיליהם.

עידכון: ועידת החינוך ה-8 היום במלון ניר עציון קיבלה את רשותם של מרנן ורבנן!


ישראל גרין

12:30 במרכז הקישקושים (גודי&חלופסקי&לאומי(ת) ושות'):

בברכת וברשות מרנן ורבנן גדולי ישראל – היום פתיחת ועידת החינוך השמינית, הועידה תעסוק בדרכי הנחלת ומשמר החינוך הטהור וחובת המחנכים בתקופתינו.

שימו לב לאמת המבצבצת מבין השורות, זה כבר לא חידוש, כל דבר שזז בעולם השקר, חייב להיות בברכת "מרנן ורבנן גדולי ישראל" מבני ברק, כי הם מקור הכל, ו"בזאת אני בטוח" וכו' וכו', עפ"ל. ברכה זו יכולה להיות מדעתם ואף "שלא מדעתם" (כמבואר במכתב קדוש ישראל הגרי"י קלמנוביץ' שליט"א אודות קללות שיצאו מפיו הגר"ח, אך לא יצאו מ"דעתו").

אך ראה זה חדש: ישנם דבר שזקוקים גם ל"רשותם" של "מרנן ורבנן גדולי ישראל" מבני ברק.

כגון מאי? כגון "ועידת חינוך" בכלל, ובפרט זו העוסקת ב"דרכי הנחלת ומשמר החינוך הטהור" – לא יתכן לעסוק בענין רגיש כזה, כאשר "הנחלת ומשמר חינוך טהור" יכולה שתגלוש חלילה לדברים הסותרים או פוגמים ביסודות היהדות של זמנינו, הלא המה האמונה בחכמי בני ברק ומשבקיה"ם שליט"א.

כפי המסתמן, התכנים עברו את בקורת זרועם הארוכה של מרנן ורבנן הנ"ל, ואושרו ע"י "משמר הקודש והחינוך" (מוכר?).

אמור מעתה, היום בשעה 12:30 נפל דבר בישראל: מרכז הקישקושים מאשר את ועידת החינוך, אשר על אף עיסוקה בנושא רגיש וטעון כזה – קיבלה את רשותם של גדולי ישראל! הידד! כולנו יחד למלון "ניר עציון"… פרטים יבואו…

המחלוקת בין יתד נאמן ל"כאיל תערוג" – מתי מונה הרב שטיינמן לראש כולל פוניבז'?

חב״ד היום ואז/טור אורח

ישראל גרין

טור אורח
יצחק פרידמן

שמעתי את ידידינו הותיק מוט'קה בלוי בנאום חוצב להבות שהקליט בוואטסאפ על הממשיכיסטים כלשונו ואני חייב לומר לו כמה מילים,
אין היום מלחמה בחב"ד? למה? מה השתנה עכשיו ללפני שלוש שנים בחייו של מרן הגרי"ש ואם אין מלחמה בהם יותר למה אין אומץ ליתד הגנוב (לא ידענו שזה כזה מעצבן אותך המשפט הזה) לכתוב מאמר מערכת ובו התנצלות או אפי' מתן הכשר לחב"ד תהיו הוגנים נו…
עזוב אתם לא רוצים לכתוב התנצלות לפחות תכניסו נציג חבד"י במקום לא ריאלי לשם האמירה הברורה!
אתה טוען שיתד בזמנו כתבו על אשת חב"ד? אני מזמין אותך לבדוק מה הייתה מידת היחס של הכתבה אליה ולחזור אלי (שלא תטרח זה היה כמידת ההתייחסות בחדשות הקצרות בהפלס על משפחה שהשתגעה ומחליפה אבא אחר בן מפלגות כמו גרביים)
רגע ואם באמת אנחנו הממשיכיסטים כלשונך אז למה משה גפני אומר בקול ברמה (בטאונכם השני) שלא השתנה כלום מזמן הרב שך?
ואני בא לצעוק דבר אחד רוצים להיות משיחיסטים? רוצים להאמין בשיתוף? רוצים לטייל בעולם בתור שלוחים? זכותכם אבל הטענה היא למה אתם מעיזים להמשיך להתלות באילני רברבי ברבותינו זצוק"ל ? בוא נראה את יתד, נראה את יתד מצהיר: אנחנו לא ממשיכי דרכו של הרב שך אנחנו לא הממשיכיסטים של הרב אלישיב הסטייפלער והחזו"א, לא! אנחנו מפלגה שמונהגת ע"י גויידל חדש שלא חושב שהרב שך וקודמיו צדקו (ברב צבי יהודה קוק מותר לכם להשתמש) ואז, הו אז אני מבטיח לך מוט'קה אף אחד לא יצעק למה? כי לא יהיה על מי! הבנת? זה שאתה ואבא טורצקי (שאגב בלא נדר מחר דוד החקיין יעלה לתגובה כלפיו מהצד שלנו) חושבים שיש דור חדש? תוכלו אולי ואני מדגיש אולי להמשיך להנהיג קבוצת ילדים בארגון תודעה(כן לא שכחנו אותך עומד עם המגאפון ועושה הגרלות בעודנו ילדים) ובמחשבה שנייה גם זה לא ניתן לכם בגלל שתהלוכות ברחובה של עיר נוסח חב"ד? לא לא נראה לי מתאים.
אתה מבין מוט'קה מה אנחנו צועקים צביעות! צביעות! צביעות! זה אנחנו צועקים ואם אתה כותב מאמר ביתד הגנוב (היי היי להירגע! לא להתעצבן! ) נגד הממשיכיסטים ובעד חב"ד החרדים העובדים נשים בכנסת ועוד כמה מרעין בישין? אני מבטיח לך מודעה של ארגון תודעה ותרומה מ"למעננו" של מכונת קפה להגרלה של הארגון בחודש ניסן!
צביעות, מוט'קה הבנת? צביעות!
לילה טוב ורגוע לך רק שאלה אחרונה שנזכרתי תגיד לי? יש לך כבר נכד שילך עם אלי ישי? למה חמש מפלגות בחמש דורות אצלכם במשפחה זה כבר מסורת….

מה עושים עסקני דגל התורה? מ****** עם נשים. מוטקה בלוי מחה.


ישראל גרין

פתחנו את השבוע בבר מצווה של נאמן ביתו של הגראי"ל שטיינמן, ר' קובי רוזנשטיין שנערך באולמי גן ההדסים בפאתי מודיעין עילית בסמוך לגדר ההפרדה, אך כשנכנסו לאולם עמדו שורה של עסקנים חרדים וניסו להגדיל את מאגר הקולות של יהדות התורה בעזרת הנשים, יו"ר משמרת הקודש והחינוך מוטק'ה בלוי עמד על המשמר והתריע בפני הפלרטטנים מפני פריצת הגדרות, מוטקה עוד שקל להעתיק את גדר ההפרדה לתוככי הגן.

אנשי חזו"א 5 מסבירים הפוך את הסיבות


ישראל גרין
בחודשים האחרונים למדנו דבר אחד בקשר לאנשי חזון איש 5 והמסתעף: להקליט לשמור ולתעד כל תגובה אמרה משפט או מאמר שהם כותבים ע"מ שאח"כ לא יוכלו להתכחש לכך כדרכם הנה לכם צילום ממאמר שנכתב אתמול אצל הבלוגר שעובד אצל חזו"א&רשב"ם החבדני"ק המוכר במאמרי איוולת נגד מרנן זצוק"ל ויבדלחט"א בו הוא מסביר ב"טוב טעם ודעת" את  מהלכי בני התורה יראה הציבור וישפוט…

כשאין וודקה..


ישראל גרין

יתד הבוקר בנסיון עלוב: רוחו של הרב שטיינמן חפפה על הירחי כלה

לאחר ההסכם ההסטורי שהושג על – ידי מועצגה"ת של ארה"ב, ובו סוכם כי לא מזמינים את … כמו שלא מזמינים את…
מנסה יתד נאמן הבוקר בנסיון עלוב, 'לדחוף' בכח את הגראי"ל לירחי כלה…

וכך מדווח הבוקר בהדגשה הפראבדה הבני ברקי לקוראיו הפאתטיים (בעיני העורכים לפחות…)

"ברכת מרן הגראי"ל שטיינמן הובאה אתמול לכינוס ירחי כלה"

מי שמתאמץ ומתעמק באותיות הקטנות בתוך הכתבה מגלה כי לא דובים, לא זבובים, וגם לא – להבדיל, מרן הגראי"ל.

מה היה? הרב גוטסמן מארה"ב דיבר נאום ארוך ובתוך דבריו סיפר שביקר אצל הרב שטיינמן וכו'…

וזה נקרא אצל יתד שברכתו של הגראי"ל הובאה בכינוס..

בחב"ד היו אומרים על כך: "אם אין וודקה – בוא נדבר על וודקה"…

עלוב, מגוחך ופתטי

כמובן שבהמודיע הבוקר לעומת זאת לא הוזכר הגראי"ל בשום צורה, כפי שאכן לא היה…

פראבדה במיטבה.

בין בחירות תשס"ו לבחירות תשע"ה

ישראל גרין
בין בחירות תשס"ו לבחירות תשע"ה

בצעד חריג פרסם 'יתד' ביום ה' האחרון כתבה על פטירתו של הרב אשכנזי מכפר חב"ד בצירוף תמונתו (תמונה 1 המצורפת). הכתבה נשאה אופי לתיאור גדלותו ופעליו כמו: "בכל מקום נודע כאחד המיוחדים שבחבורה, בהיותו סמל ודוגמא למבקש הן בתורה והן ביראה"!!! וכן "כיהן בהפצת שיעורי תורה לרבים שביקשו ללמוד מעומק ידענותו בתורה וחכמתה"!!!, ולא רק סיקור חדשותי גרידא. חלק מרכזי בכתבה מוקדש ל"דור ישרים מבורך" (כן. זה הלשון) שהותיר אחריו המנוח, עם פירוט שמות בניו וחתניו "הממשיכים במורשתו"!!! (כנ"ל).

[אגב, במהלך הכתרת אחד מבניו לרבה החדש של ה"כפר" במהלך הלוויה, הודיע המנחה על דבר המינוי החדש ולא שכח לסיים ב"יחי אדוננו וכו' לעולם ועד". כן, מדובר במ-ש-י-ח-ס-ט-י-ם! וזאת מבלי להתייחס לדמותו של האב המנוח ורמת משיחיותו].

כשאתה עומד ותמה האם אין גבול לדרדור בעיתון שנוסד ע"י רבינו הגדול זי"ע בעקבות סיקור תנועת חב"ד בהמודיע, עונים לך אנשי הפלג הבני ברקי: אין מה לעשות. יש בחירות עוד מעט ובשביל להכניס את הנציג השביעי (השישי?) חייבים אנו לקולותיהם של חב"ד. (טענה דמוגוגית, שאין קשר בינה למציאות ובפרט לאור החרמת ציבור ענק ואיכותי, אך לא על כך דברתנו).

נברנו קצת בארכיונים.

בגליון מוסף שבת קודש פרשת ויקה"פ תשס"ו הופיע פרק מזיכרונותיו של הרב שלמה לורנץ על רבינו הגדול זצ"ל (הכותרת, תמונה 2 המצורפת), כאשר על פני כשני עמודים בתוך הכתבה הופיעה מסגרת תחת הכותרת "במאבק נגד משיחיות השקר" (תמונה 3 המצורפת). בקצרה תיאר הרב לורנץ את מאבקו הנחרץ וחסר הפשרות של מרן זצ"ל בתנועה המשיחית ומסירות נפשו על כך.

בין היתר נכתב כך:

"מרן נוכח לדעת שעל אף בקשותיו מסרב בטאונה של אגו"י 'המודיע' לחדול מתמיכתו בתנועת חב"ד וכל שכן לצאת במאבק נגדה, ולפעמים אף מופיעות בו מודעות מטעם חב"ד, מאידך גיסא סירבה מערכת העתון לפרסם את דעת התורה של מרן. יחד עם מרן הגרי"י קניבסקי זצ"ל יסד בשנת תשמ"ו (תשמ"ה) עיתון מיוחד לבני תורה 'יתד נאמן'".

מה נזכרנו בכתבה זו?

היא הופיעה ארבעה ימים!!! לפני מועד הבחירות בשלהי אדר תשס"ו. (מצ"ב תמונה 4 מאמרו של ישראל שפיגל מאותו הגליון).

לאמור: את האמת לא מסתירים, לא מעלימים, ואף לא משייפים, גם אם מדובר בזמן כה קצר לפני הבחירות. (וכזכור הכתבה עוררה אכן את זעמם של אנשי חב"ד).

צאו וראו מה בין למעלה מחודשיים ימים לבחירות תשע"ה ל4 ימים למועד בחירות תשס"ו…
משה גפני מתקרב לחב"ד


ישראל גרין
ביהדות התורה מנסים לקעקע גם את הדברים האחרונים שנגדם יצא מרן הגרא"מ שך זצקולל"ה, ועתה הם מתכונים להתקרב לחב"ד.

יתכן ובכנסת הבאה כך יראה משה גפני-

אבא, מה עוד לא עשו לך??? הידרדרות קיצונית הזויה וחסרת גבולות במפלגת עוקרי התורה!!!


ישראל גרין
חבר הכנסת מטעם "דגל התורה", זו התנועה הרומסת כל מי שאינו חושב בדרכה, זו התנועה הסוגרת ישיבות וכוללים, שזורקת אברכים מכוללים ורודפת ילדים רכים – תינוקות של בית רבן בכל מוסדות הלימוד, והכל אך ורק כי אינם עבדים נרצעים לדעתם של ראשי המפלגה, אותה תנועה שירדה לתחתית ונהייתה גרועה פי מיליון מתנועתו של יאיר לפיד !!!!
(להזכירכם, התנועה היחידה שניסתה בכל הכח לסגור ישיבות ורדפה אברכים וילדיהם עד חרמה ממש, אינה תנועתו של יאיר לפיד, אלא תנועתם של גפני מקלב ואשר, דגל התורה היא המפלגה הגרועה ביותר מאז קום המדינה, מפלגה שישירות וברורות רודפת את התורה מוסדותיה ולומדיה בלי מצמוצים ובלי משחקים!!!)
אותה תנועה – מפלגה שאינה סובלת דעה אחרת לבד מדעתה שלה, פתאום נהיית חברה וידידיה של מי?

של חב"ד??? הלוואי!!

של ההזויים ביותר בתנועת חב"ד, של המשיחיסטים הקשים ביותר!!!

העיתון "יתד שכבר מאד אינו נאמן" הגנוב השדוד והגזול, מדווח בהרחבה על פטירתו של רבה של כפר חב"ד, מהקיצוניים ביותר בחלק החב"די ההזוי ביותר, ואת ההלוויה ההזויה שלו שכולם הכריזו שם "יחי אדונינו מורנו ורבינו מל המשיח לעולם ועד", וככלב שב על קיאו כן הכסיל שונה באיוולתו, ח"כ משה גפני (הלא הוא "יוחנן כהן גדול" של זמנינו שאחרי כ"כ הרבה שנות כהונה גדולה נהפך לצדוקי) בא לנחם אבלים בכפר חב"ד, בהדגשה ובצילום פומבי, לומר לכולם בקול רם וצלול: "לא רק שנתחבר לחב"ד עם כל הבעיה שבם, אלא נתחבר למאמיני המשיח הקיצוניים ביותר, גירא בעיניכם שומרי הגחלת הטהורה!!!!"
בושה וחרפה, איה העט שתתאר גודל האבסורד, הגיחוך, החוצפה והעזות מצח הזו???
רבותי, זכרו נא היטיב!

ישנה מפלגה אחת בעם ישראל מקום המדינה ועד היום, שבאופן רשמי וממוסד רודפת את התורה ואת לומדיה, את הרוחניות ואת הגשמיות של לומדי התורה בטהרתה, שסוגרת ישיבות ומוסדות תורה, שרודפת עד חרמה תינוקות של בית רבן ואת הוריהם, שהורסת כל חלקה טובה רוחנית וגשמית בעם הקודש!!!

זיכרו, מפלגה זו אינה מפלגת "יש עתיד", לא, היא לא הידרדרה עד כדי כך, גם לא "הבית היהודי", הם טובים בהרבה, המפלגה הגרועה מאד הזו היא מפלגה אחת ויחידה ששמה לדאבון ליבינו הוא: "דגל התורה" שסימנה ג'!!!
וכל שומר נפשו הרוחנית ירחק מהם עד מאד!!!

יום שבת, 17 בינואר 2015

שודדי היתד הגנוב מעדיפים תערובת שחץ ר"ל, המזרחניקים טובים מהם!!!

ישראל גרין
מצו"ב צילום הפרסומת ביתד ועיתון "בשבע", בעיתון "בשבע" יש הדגשה שיש קורסים נפרדים לגברים ונשים, ואילו ביתד לא!!!!!!!!!!!
ומצו"ב צילום מסך מהאתר שלהם, שם רואים שההדגשה של הקורסים הנפרדים נמצאית כבר אצלהם והדבר אומר דרשני על יתד.
עוד רואים בפרסומת ב"בשבע" מי עומד מאחורי זה.


וכמו בפעמים הקודמות : המה כרעו ונפלו- המועמד שנתמך ע"י מפלגת דגה"ת הפסיד

ישראל גרין

בת ים: גפני הגיע לסייע לאלי יריב • תיעוד

ח"כ משה גפני הגיע לעיר הנתונה במערכת בחירות: "בעיר כמו בת ים חשוב שיהיה ראש עיר שיש לו אהדה לדת ולמסורת"

אבי שיף 14:01 13/01/20153 | שתף


הבוקר (ג) נפתחו קלפיות הבחירות לראשות העיר בבת ים – שם מתמודדים ראש העיר המכהן יוסי בכר מול עו"ד אלי יריב.

בשעות הצהריים התגייס יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, וירד לשטח בבת ים. גפני מבקר בשעות אלו במטה המרכזי של יריב ובמספר קלפיות באזורים החרדים והדתיים בעיר.

בכניסה לאחת הקלפיות בעיר אמר גפני: "אלי יריב מועמד ראוי ואני מקווה שינצח. כל המפלגות כולל החרדיות תומכות בו, אבל בעיקר הוא קיבל את התמיכה של גדולי הדור הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי ובעזרת השם ינצח הערב. חשוב מאד בעיר כמו בת ים שיהיה ראש עיר שיש לו אהדה לדת ולמסורת".

הבוקר שוחח המועמד לראשות העירייה אלי יריב עם 'בחדרי חרדים': "אני באמת שמח שכלל הציבור התורני בעיר הצטרף לאחדות הגדולה ולמסר המשותף שאנחנו מביאים לתושבי בת ים. ביום הבחירות, על כולנו להשתדל ובמאמץ גדול ומתוך רצון אמיתי להגיע לקלפי יחד עם בני המשפחה והחברים, ולהביא לבת ים את השינוי שהיא כל כך צריכה. אין לי ספק שנעבוד בשיתוף פעולה מלא, בסביבת עבודה נקיה מאיומים והכפשות, ובכבוד הדדי אחד לשני ויחד נצעיד את בת ים לעתיד טוב יותר".

לא יאומן: הקטנוניות של יתד ושכתוב העובדות


ישראל גרין

~~¦~~ ויסברג בטוויטר: הלווית הגר"ה זקס בירושלים, ביתד נאמן: ראשון המספידים הגר"י שיינר, בהמבשר והפלס: מרן הגר"ש אויערבך, למי להאמין? ~~¦~~

המבשר

את מסכת ההספדים פתח מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א

הפלס

את מסע ההספדים פתח ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"איתד

החל את מסכת ההספדים הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א….. לאחר מכן נשא דברי מספד הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א

מילים הם לפעמים קליעים !


ישראל גרין

עוזי בנזימן עורך כתב העת של העתונאים "העין השביעית" פירסם מאמר "מלים הן, לפעמים, קליעים" שבו הוא מתאר כיצד הסתה מילולית מיתרגמת לסכנה אלימה ופגיעה ממשית. הוא מביא גם דוגמא מהזירה החרדית כיצד ההסתה של העיתון יתד נאמן נגד ציבור בני התורה שבהנהגת הרב אוירבך הביאה אף לאלימות פיזית מצד קוראי יתד נאמן המוסתים, הנה קטע מהמאמר:


"רצח חברי המערכת של "שרלי הבדו" הוכיח פעם נוספת כי מלים הן לפעמים קליעים. הרוצחים, כמו גם האסלאמיסט שהרג ארבעה בני-ערובה בהיפר-כשר, הושפעו ישירות מהטפה דתית. הרוצחים תירגמו את הדברים שהשמיעו להם מנהיגיהם הרוחניים באופן שתוצאתו היתה מסעות הרג ברבריים… לא רק פוליטיקאים יריבים הם מושא למיתוגים מפלצתיים, אלא גם עיתונאים… ב-29 ביולי 2013 דיווח יאיר שלג ב-nrg על סכסוך בצמרת העולם החרדי האשכנזי שגלש למלחמת עולם בין עיתונים של פלגים חרדיים. אחת התוצאות – התקפה לילית על עורך "הפלס", נתי (נתן זאב) גרוסמן, שהסתיימה באשפוזו. אחד התוקפים זוהה, הועמד לדין והורשע. התקיפה לוותה במסע גידופים והכתמות משולח רסן בנוסח: "צא טמא: נתי גרוסמן – פה טמא שזעק מגרונו כביכול דעת תורה… שרדף לתאוותו אנשים חפי פשע… עכשיו, כשאתה לא שווה כלום, הגיע הזמן לשלם חובות והתחייבויות". ביוטיוב הופצו סרטונים בוטים שתקפו אותו גם ברמה האישית ולא רק האידיאולוגית".

מתוך:

http://www.the7eye.org.il/142219

עוזי בנזימן
מלים הן, לפעמים, קליעים
נתניהו וליברמן, שיצאו בדחיפות לכנס ההזדהות בפריז, אינם מופת של סובלנות מילולית

11.01.2015 1

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו (מימין) ושר החוץ אביגדור ליברמן (משמאל) בעצרת ההמונים הממלכתית בפריז בעקבות הטבח ב"שרלי הבדו" (צילום: חיים צח, לע"מ)

לפני שלוש שנים ציטט סטיב לינד, עורך ה"ג'רוזלם פוסט", את ראש הממשלה את הדברים הבאים: "אויביה העיקריים של ישראל הם ה'ניו-יורק טיימס' ועיתון 'הארץ'". לינד השמיע את אמירתו של נתניהו בכנס של נשות הוועידה העולמית של ויצו שנערך בתל-אביב ודבריו צוטטו בסוכנות הידיעות היהודית (JTA). אחרי הפרסום חזר בו עורך ה"ג'רוזלם פוסט" ואמר: "זו היתה אינטרפרטציה שלי, ראש הממשלה מעולם לא השתמש בלשון זו", אבל הנסיבות הותירו רושם שלינד נסוג מדבריו יותר בשל המבוכה שהם גרמו לראש הממשלה מאשר מאמץ מצדו לשחזר באופן מדויק יותר את התמליל.

בכנס ההוא אמר לינד לקהל מאזיניו כי הוא "מקווה שנתניהו לא יכעס" על שהוא חושף את תוכן הפגישה, שנערכה במשרד ראש הממשלה. הוא סיפר כי ראש הממשלה שיתף אותו בחששותיו משני כלי התקשורת, הנחשבים למחזיקים בקו ביקורתי ביותר כלפי ממשלתו ומדיניותה. "אתה יודע, סטיב, יש לנו שני אויבים עיקריים", ציטט לינד את נתניהו באוזני הקהל כשהוא מוסיף: "חשבתי שהוא עומד לדבר על איראן, אולי על חמאס – ואז הוא אמר: 'זה ה'ניו-יורק טיימס' ו'הארץ'". לדברי לינד, נתניהו אמר כי שני העיתונים "קובעים סדר יום לקמפיין אנטי-ישראלי בכל העולם".

דבריו של לינד זכו לתהודה עצומה. ראש הממשלה מיהר להודיע כי לא אמר את הדברים וכי אויבי ישראל הם חיזבאללה וחמאס – וכל מי שנחשף לציטטה המרעישה בחר אם להאמין לראש הממשלה שעורך ה"ג'רוזלם פוסט" לקה לפתע בהבנת הנשמע, או להגיע למסקנה ששוב התפרץ אצל ראש הממשלה חיידק ההתלהמות.

הבוקר (11.1.15) הזדרז נתניהו לצאת לפריז כדי לקחת חלק בעצרת המחאה הענקית נגד הטרור ובעד חופש הביטוי. אכן, אין ישראלי ייצוגי הראוי ממנו להשתתף בעצרת המתכנסת תחת הסיסמה "כולנו 'שרלי הבדו'", שהיתה ביטוי לנהמת הלב של המוני צרפתים למראה גופותיהם הרצוחות של עשרה קריקטוריסטים ועיתונאים שנפלו, פשוטו כמשמעו, על משמר חופש הביטוי. אין כנתניהו לשקף את הקנאות לעצמאות מחשבתית ולחירות הדעת ואין נאור וזהיר ממנו בהתבטאויות כלפי יריבים פוליטיים ואידיאולוגיים.

כמוהו גם הנציג הישראלי השני בבכירותו שאץ-רץ לפריז, אביגדור ליברמן. גם שר החוץ מצא לנכון להשתתף במעמד התמיכה הבינלאומי בחופש הביטוי ובסובלנות לדעת הזולת. האיש הזה כתב ואמר לפני חצי שנה על ח"כ חנין זועבי את הדברים הבאים: "לא רק החוטפים [חוטפי שלושת הנערים] הם טרוריסטים. גם חנין זועבי היא טרוריסטית. דינם של החוטפים צריך להיות זהה לדינה של המסיתה, המעודדת את החטיפות". ובמשתמע, עליה למות.

זועבי אכן אמרה דברים מקוממים כשתיארה את החטיפה כמעשה שאינו דווקא טרוריסטי, אלא אקט של מחאה נגד הכיבוש, אבל בחירת המלים המתלהמת של ליברמן היא העומדת כאן לדיון. האם הוא האיש הראוי לייצג את ישראל בתחום חופש הביטוי והסובלנות? זה האיש שאמר על הציבור הערבי בישראל ועל כמה ממנהיגיו:

"קיימת חבירה מסוכנת בין ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל וממשלת האחדות הפלסטינית החדשה. שתיהן קוראות להשמדת ישראל. הבעיה שלנו היא אחמד טיבי ו[מוחמד] ברכה – הם יותר מסוכנים מחאלד משעל ונסראללה. הם פועלים מבפנים, הם פועלים באופן שיטתי להרוס את מדינת ישראל כמדינה יהודית". ליברמן אמר את הדברים במסיבת העיתונאים שבה הודיע על פרישה מקואליציית אולמרט, בינואר 2008.

בינואר השנה תרם ליברמן את התובנה הבאה על ארגוני השמאל בארץ: "מדובר בארגונים שהם סייעני טרור נטו, שכל מטרתם להחליש את צה"ל ואת נחישותו להגן על אזרחי מדינת ישראל".

מדינאים מרחבי העולם ובתוכם נתניהו וליברמן בעצרת ההמונים הממלכתית בפריז בעקבות הטבח ב"שרלי הבדו" (צילום: חיים צח, לע"מ)

רצח חברי המערכת של "שרלי הבדו" הוכיח פעם נוספת כי מלים הן לפעמים קליעים. הרוצחים, כמו גם האסלאמיסט שהרג ארבעה בני-ערובה בהיפר-כשר, הושפעו ישירות מהטפה דתית. הרוצחים תירגמו את הדברים שהשמיעו להם מנהיגיהם הרוחניים באופן שתוצאתו היתה מסעות הרג ברבריים. כאשר נתניהו וליברמן להוטים לייצג את ישראל בכנס ההזדהות ההמוני עם קורבנות הרצח, עליהם לתת את הדעת להתנהלותם שלהם ולניסוחים שבהם הם בוחרים כשהם מתעמתים עם יריביהם הפוליטיים. כל בחינה חסרת פניות תעלה שהם אינם מופת לרוחב דעת, לסובלנות ולנאורות בהקשר זה.

בהיותם של השניים מנהיגי המדינה וראשי מפלגות מרכזיות, זכאי הציבור הישראלי לבוא עימם חשבון על השאננות שבה הם מגיבים על התלהמויות מילוליות של חברי סיעותיהם (מירי רגב על ח"כ זועבי: "בוגדת", "מקומה לא איתנו, אלא בעזה"; מוטי יוגב על זועבי: "מעמדותיה נראה שהיא קרובה יותר למחבלים, והיא צריכה להיות יחד איתם מאשר בכנסת ישראל").

לא רק פוליטיקאים יריבים הם מושא למיתוגים מפלצתיים, אלא גם עיתונאים. הנה לקט מתגובות ברשת על מאמרו הפרובוקטיבי של גדעון לוי "הרעים לטיס": "להכניס לתאי גזים את כל השמאל"; "רק בישראל כל בוגד מקבל במה"; "צריך לא להתעלם ממנו, אלא לתת לו להתנדנד על חבל. כך עשו הבריטים ללורד האו האו, שפעל למען הגרמנים".

הפרא".

ב-29 ביולי 2013 דיווח יאיר שלג ב-nrg על סכסוך בצמרת העולם החרדי האשכנזי שגלש למלחמת עולם בין עיתונים של פלגים חרדיים. אחת התוצאות – התקפה לילית על עורך "הפלס", נתי (נתן זאב) גרוסמן, שהסתיימה באשפוזו. אחד התוקפים זוהה, הועמד לדין והורשע. התקיפה לוותה במסע גידופים והכתמות משולח רסן בנוסח: "צא טמא: נתי גרוסמן – פה טמא שזעק מגרונו כביכול דעת תורה… שרדף לתאוותו אנשים חפי פשע… עכשיו, כשאתה לא שווה כלום, הגיע הזמן לשלם חובות והתחייבויות". ביוטיוב הופצו סרטונים בוטים שתקפו אותו גם ברמה האישית ולא רק האידיאולוגית.

אבא, מה עוד לא עשו לך??? הידרדרות קיצונית הזויה וחסרת גבולות במפלגת עוקרי התורה!!!

ישראל גרין

חבר הכנסת מטעם "דגל התורה", זו התנועה הרומסת כל מי שאינו חושב בדרכה, זו התנועה הסוגרת ישיבות וכוללים, שזורקת אברכים מכוללים ורודפת ילדים רכים – תינוקות של בית רבן בכל מוסדות הלימוד, והכל אך ורק כי אינם עבדים נרצעים לדעתם של ראשי המפלגה, אותה תנועה שירדה לתחתית ונהייתה גרועה פי מיליון מתנועתו של יאיר לפיד !!!!

(להזכירכם, התנועה היחידה שניסתה בכל הכח לסגור ישיבות ורדפה אברכים וילדיהם עד חרמה ממש, אינה תנועתו של יאיר לפיד, אלא תנועתם של גפני מקלב ואשר, דגל התורה היא המפלגה הגרועה ביותר מאז קום המדינה, מפלגה שישירות וברורות רודפת את התורה מוסדותיה ולומדיה בלי מצמוצים ובלי משחקים!!!)

אותה תנועה – מפלגה שאינה סובלת דעה אחרת לבד מדעתה שלה, פתאום נהיית חברה וידידיה של מי?

של חב"ד??? הלוואי!!

של ההזויים ביותר בתנועת חב"ד, של המשיחיסטים הקשים ביותר!!!

העיתון "יתד שכבר מאד אינו נאמן" הגנוב השדוד והגזול, מדווח בהרחבה על פטירתו של רבה של כפר חב"ד, מהקיצוניים ביותר בחלק החב"די ההזוי ביותר, ואת ההלוויה ההזויה שלו שכולם הכריזו שם "יחי אדונינו מורנו ורבינו מל המשיח לעולם ועד", וככלב שב על קיאו כן הכסיל שונה באיוולתו, ח"כ משה גפני (הלא הוא "יוחנן כהן גדול" של זמנינו שאחרי כ"כ הרבה שנות כהונה גדולה נהפך לצדוקי) בא לנחם אבלים בכפר חב"ד, בהדגשה ובצילום פומבי, לומר לכולם בקול רם וצלול: "לא רק שנתחבר לחב"ד עם כל הבעיה שבם, אלא נתחבר למאמיני המשיח הקיצוניים ביותר, גירא בעיניכם שומרי הגחלת הטהורה!!!!"

בושה וחרפה, איה העט שתתאר גודל האבסורד, הגיחוך, החוצפה והעזות מצח הזו???

רבותי, זכרו נא היטיב!

ישנה מפלגה אחת בעם ישראל מקום המדינה ועד היום, שבאופן רשמי וממוסד רודפת את התורה ואת לומדיה, את הרוחניות ואת הגשמיות של לומדי התורה בטהרתה, שסוגרת ישיבות ומוסדות תורה, שרודפת עד חרמה תינוקות של בית רבן ואת הוריהם, שהורסת כל חלקה טובה רוחנית וגשמית בעם הקודש!!!

זיכרו, מפלגה זו אינה מפלגת "יש עתיד", לא, היא לא הידרדרה עד כדי כך, גם לא "הבית היהודי", הם טובים בהרבה, המפלגה הגרועה מאד הזו היא מפלגה אחת ויחידה ששמה לדאבון ליבינו הוא: "דגל התורה" שסימנה ג'!!!

וכל שומר נפשו הרוחנית ירחק מהם עד מאד!!!

יום שבת, 10 בינואר 2015

ההיסטוריה חוזרת//פרשת השבוע

ישראל גרין
מאמר לפרשת השבוע- פרשת שמות

תור הזהב המצרי חלף עבר, ועננים קודרים כיסו את שמי ארץ הנילוס.
נוכחותם של האורחים העברים הלכה והעיקה על האזרחים הותיקים, והאיום הדמוגרפי הפך למוחשי.
אך במצרים כמו במצרים, לא חולמים לרגע. קוראים היטב את המפה, מאבחנים נכוחה את הבעיה, ומוצאים פתרונות מתאימים.
הרי זה מה שיפה אצלם, היכולת לאתר את היועצים הנכונים, להקשיב להם, וליישם בעקביות וביעילות.
ישבו מיטב המומחים וגיבשו מענה הולם. אסטרטגיה מורכבת ומחושבת, הכוללת סדרת גזרות מדורגת, שלב אחר שלב.
אלא שלעומת התכנית הראשונה – עבודת הפרך – שהצליחה מעלה מן המשוער, נחלה השניה – המתת העוברים – כשלון מהדהד. והדבר אומר דרשני.
ואכן עיון בפסוקי הפרשה מעורר תמיהות רבות:
א' מאי סלקא דעתיה דפרעה להועיד את התפקיד הבוגדני למילדות העבריות דוקא?
ב' איך תשתלטנה שתי נשים על אלפי יולדות?
ג' לדברי האבן עזרא, שהן היו שרות על מאות מילדות, כיצד זכו עבריות מהמגזר הקיצוני – שבט לוי – במשרה רמה זו?
ד' ותיראן המילדות וגו' – מאי רבותייהו, הא שפיכות דמים הוא ביהרג ואל יעבור, וגם ב"נ בכלל זה (עי' מל"מ פ"י ממלכים).
וגם לפי עצת פרעה להרגם בעודם עוברים – עי' סוטה יא: – הא ב"נ מוזהר גם על כך – סנהדרין נז: [אמנם עי' מנח"ח רצ"ו שבזה אין יהרג וא"י].
ומה שכ' מהרש"א (סנהדרין שם) שהיה דינן כישראלים לקולא, עי' פרשת דרכים דלא פסיקא ליה כלל.
וגם מדברי רש"י (סוטה שם) מבואר שבאמת היו כבר ילודים.
ה' כי לא כנשים המצריות העבריות – מאי שנא מצריות דנקט [טפי משאר נשי דעלמא]?
ו' בטרם תבא אליהן המילדת וגו' מדוע קנה את ה'לוקש'?
ז' למה 'התקפל'? איפה האכיפה?
יתכן, שפרעה הסביר ליוכבד ומרים, שאם לא תאותנה לעשות עבורו את העבודה, יעביר את התפקיד לידיים מצריות שישמידו גם את הבנות.
ההצעה האכזרית היתה 'הצלה פורתא' פשוטו כמשמעו, וההיענות לה התבקשה על פי כל הגיון ומוסר.
אלא שמאחורי האולטימטום הנוראי עמדה כונה זדונית, פרעה שהספיק להכיר [בגזרה הקודמת, עי' שמו"ר א' י"ב] את יכולותיהן המופלאות של נשות ישראל בלידות עצמאיות בחיק הטבע, חיפש את הדרך למשכן לתוך מלכודת חדרי הלידה הממשלתיים, וכך עלה רעיון 'המילדות העבריות'.
'ועדת הדילול' החשאית המליצה על הקמת 'ממ"י' (מרכזי מיון ילדים) מאובזרים ומטופחים על טהרת הקודש בנשיאות וכו' בהכוונת וכו' ובניהול וכו', אליו תנהרנה ברבבותיהן היולדות העבריות.
יוכבד ומרים החסידות שמו נפשן בכפן בשמשן כסוכנות כפולות – כלפי חוץ שיתפו פעולה עם פרעה, וקנו את אמונו – ובחדרי חדרים הפרו את הוראותיו והשתמשו בציוד המשוכלל – בניגוד גמור למטרתו – להצלת העוברים.
אבל – וכאן מגיע החידוש המפעים – לצד היולדות שטרחו והופיעו – בתאריך המתאים – בשערי הממ"י, היה – כנראה – גם ציבור גדול שהדיר מהם את רגליו, וחסך מהמילדות את ההקרבה העצומה.
וכה כתוב בספר מעם לועז (שמות ח"א עמ' י"ד):
ויקרא מלך מצרים למילדות ויאמר להן מדוע וגו' ותאמרנה המילדות אל פרעה וגו' כי חיות הנה.
כלומר שאינן זקוקות למילדות, בטרם תבא אליהן המילדת וילדו.
ואם תשאל, והרי מן הראוי היה שהן ישיבו לפרעה אותה תשובה מתחילה בעת שציוה עליהן להמית הילדים, ולמה לא השיבן פרעה ואמר: אתן מדברות שקר, שאם לא כן למה שתקתן קודם?
אבל הן הסבירו לפרעה לאמור:
כשראו היהודים שהמלך קרא למילדות, הסיקו מזה ברוב פקחותן, כי המלך קרא להן לצוותן על ההריגה, ולכם אינם רוצים להזמין המילדת כשהם צריכים ללדת.
וזה שאומרים לך כי אנו מזינים הילדים, דע כי אין אנו עושות כן בגלל חיבה וכו' אלא מאחר שראינו ששום אשה אינה מזמינה אותנו לילד, יזמנו עצה זו כדי ששמענו ילך למרחוק שאנו מפרנסים הילדים, ובכך הם קוראים אותנו לילד, ושוב נוכל לקיים מצוותך להרוג הילדים. עכ"ל.
קשה להאמין שפרעה – שהמס"י לומד ממנו מושגי יסוד בערמת היצר – היה מקבל טענות שכאלו, ללא בסיס עובדתי מוצק.
כי לא כנשים המצריות – העבריות, חושיהן החדים של אימותינו – שהוכיחו את עצמם בפרקים גורליים בחיי האומה – הרתיעו מהשתלבות במארג החיים המצרי, ושימרו בכל כוח את עבריותן המקורית.
כי חיות הנה – כי כח חיים הרבה יש להן (אבן עזרא), והחי אינו מובל באף, אלא נושא את עצמו (שבת צד).
בניגוד לגברים שצייתו לחוק העבודה, והשתרכו בתורים ארוכים בלשכות התעסוקה, השכילו הנשים הצדקניות להימנע מהתייצבות בחדרי המיון הממשלתיים ושבו בגבורה אל השדות.
המחלקות השוממות שמו ללעג את השלטון המצרי, הגזרה נותרה 'אות מתה' בספר החוקים, ופרעה (הוא יצר הרע וחילותיו) הרים ידיים.
התורה משבחת את אשת גדול הדור ובתה, על הצלת התינוקות ההירואית.
אבל רבותינו ז"ל רומזים על חלקן המכריע של רבבות יידישע מאמעס אלמוניות, שבנחישותן הפנימית ובבינתן היתרה הבטיחו את הישועה.

יום חמישי, 8 בינואר 2015

מי יותר חזק ה"עץ"ניקים או השלג המאיים?


ישראל גרין

להלן מאמר שנכתב אתמול ב׳הפלס׳
מי יותר חזק ה"עץ"ניקים או השלג המאיים?
״כי לעץ יש עוד תקוה אם יערת ועוד יחליף וינקותו לא תחדל״

יום רביעי, 7 בינואר 2015

אסיפת השקרנים

ישראל גרין

מצורפת תמונה של אסיפת השקרנים.
אין שם בקבוק אחד על השולחן בהכשר שארית למרות קריאתם המפורשת של מרנן ורבנן זקני הדור ועיני העדה שליט"א אשר רוב מנין ובנין וכו' וכו' סרים למרותם ….

מסתמן:יוקם בית דין שיחרים את מי שיפרסם את ההקלטה מבית הרב שטיינמן


ישראל גרין
אחרי ההצלחה הגדולה לש"ס עם הרכב הבי"ד המיוחד מסתמן שדגל יתלבשו על הרעיון ויקימו לעצמם בי"ד שיחרים וינדה את מי שיוציא לאור
את ההקלטות ההזוית מחזו"א 5, שם שומעים מי באמת מחליט על הציבור, בנוסף אולי יאסור בית הדין גם על פרסום ההקלטה מה דיבר הרב שטיינמן עם ישי, כשהדגש הוא מה דיבר דוד שפירא עם ישי.

מכתב גלוי מקבוצת רוכשי הדירות בבית שמש לחברי הכנסת של "דגל התורה"


ישראל גרין
כבוד חברי הכנסת מטעם "דגל התורה"


הנדון: עזרתכם ו/או עזרת הסיעה לטובת רוכשי הדירות מטעם העמותות הבונות בבית שמש.

אנו רוכשי הדירות שואלים אתכם במה עזרתם ו/או עשיתם לטובת רוכשי הדירות בפרויקט בבית שמש.

אנו מבקשים ממכם, אנא מחר ביתד נאמן תפרסמו מה עשיתם במשך כל השנים.

לנו הרוכשים לא ידוע על שום עזרה לטובתנו במשך כל השנים, אבל שום כלום (!!!)

גם את הוצאת טופס 4 שאתם חוגגים היום אינכם שותפים לה בכלום,

כל הסיפורים של מוטקה בלוי על איומים על מונטג לא הועילו כלום!!

רק פעילות עניפה ושקטה של עורכי הדין שלנו הניבה את התוצאה.

אכן כמה סימבולי הוא שאת סיום הקנדציה העשירה שלכם עם פעילות ציבורית עניפה ברדיפה ודאגה לזריקת אברכי כוללים, מורות, גננות, חזנים, ממקום עבודתם ותרומתם הציבורי בגלל שהם מצייתים לרבותיהם הנכם מסיימים עם חגיגה ורדיפת איש החסד הרב מנחם כרמל שכולנו חייבים לו הכרת הטוב מרובה על דירות מצויינות וזולות לטובת הציבור.

אנו חוזרים שוב נא פרסמו מחר אפילו עובדה אחת על עזרה שלכם ו/או ב"כ לציבור הרוכשים בכל שנות הבניה.

ציבור הרוכשים

בלעדי! הכתבה שהכין מוטקה בלוי ליתד של מח ר בכדי לנסות באופן הזוי להטעות את הציבור ו למכור שההישג בבית שמש, שייך גם לדגל..


ישראל גרין
הנה הכתבה השיקרית שהכין מוטקה בלוי
שמו של הרב כרמל לא מופיע
שמו של דודו ג'והן גם לא..

כשאין השיגים מתגאים בהישג של מישהו אחר

וזאת כהמשך הרדיפה נגד איש אמונם של גדו”י

הזוי!

כתבה ליתד :

'רמת אבי עזרי' בבית שמש עולה בס"ד על המפה

בטקס מרגש מכונן ורב רושם שהתקיים באגף ההנדסה של עיריית בית שמש הוענק "טופס 4" ל-120 החברים הראשונים של עמותות ועדת הדיור שע"י ציבור חברי 'דגל התורה' ב "רמת אבי עזרי"

ברמת בית שמש ג', כשכבר אמש נכנס הדייר הראשון אל ביתו החדש.

בשכונה החדשה בת 2300 יח"ד מהווה קהילות האברכים את הבסיס התורני ועמוד התווך של רמת בית שמש ג' ועם איכלוסה המושלם בעוד חודשים ספורים תהפוך רמת בית שמש ג' לשכונה נוספת של בני תורה בעיר החרדית בית שמש.

האכלוס ב"רמת אבי עזרי" יביא לרמת בית שמש קבוצה גדולה ומגובשת של בני תורה, שנבחרו בקפידה . אברכים אלו יקרינו על אופי המקום כבר בראשיתו ויתנו לשכונה את צביונה התורני כשבהמשך מתוכננים לקום מוסדות תורה ומוסדות לימוד ידועים להמשך ביסוסה של הקריה בפרט ורמת בית שמש ג' בכלל.

ראשיתה של "רמת אבי עזרי" בהקמת ועדת הדיור ע"י גדולי ישראל בשנת תש"ע. באותם ימים החלו סוף סוף לצאת המכרזים הראשונים של רמת בית שמש ג' לאחר עשור של הקפאה יזומה ע"י ראש העיר הקודם דני ועקנין.

ועדת הדיור הקימה מספר עמותות שהתמודדו על המכרזים הגדולים ובס"ד נחלה הצלחה מרובה וזכתה בשישה מתחמים גדולים שבהם לאחר תוספת שב"ס מסתיימים כיום בנייתן של כ-600 דירות. בכך הושלם מהלך דרמטי שהחל מיד אחרי הבחירות המוניציפאליות, אותו הובילו יחדיו ראש העיר בית שמש הרב משה אבוטבול ויו"ר הועדה לתכנון ובנייה בעיר הרב משה מונטג, להפשרת רמת בית שמש ג' כולה. גורמים רבים התנגדו לשיווק הקרקעות, מחשש ל"השתלטות" חרדית על העיר, אולם המאמץ הגדול הצליח נגד כל הסיכויים, וכיום נמצאת כל השכונה כולה בשלבי בנייה שונים,

למרות הלו"ז שהתעכב בין היתר בשל איחור של כשנתיים במסירת המגרשים ע"י משרד השיכון הצליחו העמותות לקדם את הבנייה במקצועיות, תוך ניצול כוח הקנייה המרוכז שלהם, ובכך הוזילו את מחירי הבנייה והפיתוח עד למינימום מבלי להתפשר על איכות הבנייה.

ראשי העמותות ספרו השבוע על הקשיים הרבים בהם נתקלו באין ספור בעיות בירוקרטיות שכללו אישורים שונים והליכים שעכבו בחודשים רבים את התקדמות הבנייה אולם בס"ד בסיוע נציגי 'דגל התורה' שליוו את הפרויקט ובניהול מקצועי של החברה הוותיקה 'צ'יפחה אינטרנשיונל' בליווי מקצועי של משרד 'עו"ד וינרויט' במעקב צמוד של ראשי העמותות לאחר חמש שנים הם זוכים לברך על המוגמר ולהוכיח שגם עמותות יכולות להקים ולהרים שכונה מלאה לתפארה,.

דגל התורה בניסיון נכלולי לקצור את פירות עמלו של הרב מנחם כרמל


ישראל גרין
"דגל התורה" במלוא נכלוליותה: מנסה לנכס לעצמה את הישגיו המדהימים של הרב מנחם כרמל


חדשות טובות לציבור החרדי בכלל ולציבור תושבי בית שמש הקיימים והעתידיים בפרט. מחר (שני) צפויה להיות התקדמות משמעותית בפרויקט "וועדת הדיור" בעיר, שבראשות הרב מנחם כרמל, ו- 110 הדירות הראשונות אמורות לקבל טופס 4, מה שיאפשר בעז"ה את הכניסה בפועל לדירות תוך ימים ספורים.

יחד עם זאת נודע, כי חרף העובדה הברורה לכל כי ההצלחה כולה רשומה בס"ד על שמו של הרב כרמל, דגל התורה עומדת לייצג מצג שקרי והזוי, בו היא תייחס לעצמה את הצלחת מי שהיא רואה בו את יריבה.

כידוע לכל, את הפרויקט כולו יזם, ניהל וביצע הרב מנחם כרמל, מתוקף היותו יו"ר וועדת הדיור. הרב כרמל הוא זה שעבד סביב לשעון בכדי להשיג את כל האישורים הנדרשים, הוא זה שבילה את מיטב זמנו מול גופי השלטון והרשויות השונות הרלוונטיות לקידום הפרויקט, הוא זה אשר עמד במו"מ ארוכים ומתישים עם קבלני הביצוע השונים עד לחתימת החוזה עימם, ובנקודות זמן מסוימות בהן נדרשו תשלומים גבוהים עבור אישור הזכייה, הוא אף הוזיל מכיסו הפרטי הון עתק בכדי לקדם את הפרויקט לשביעות רצון הציבור.

את כל פעולותיו בקידום הפרויקט, פעל הרב כרמל לאור הנחיותיו הצמודות של מרן רבנו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, אשר לאור ההערכה רבה אותה הוא רחש להתמסרותו הטוטאלית של הרב כרמל למען הציבור, נאות להקדיש מזמנו בכדי להנחותו בכל דרכיו.

הודות למאמצים המרובים שהשקיע הרב כרמל להצלחת הפרויקט, הודות לכישורים ולקשרים המיוחדים שנתברך בהם משמים, ומעל הכל, הודות לסייעתא דשמיא הגדולה המלווה את כל פעליו כמי שנשמע בכל דרכיו לגדולי ישראל זצוק"ל ויבלחט"א, השיג הרב כרמל הישג מדהים, והדירות נמכרו במחיר נמוך במיוחד יחסית לעלויות המקובלות בדירות מעין אלו (600,000 ₪ ליח"ד בת שלושה חדרים, במקום 900,000 ₪).

יודגש, כי כל פעליו הברוכים של הרב כרמל למען הצלחת הפרויקט נעשו לשם שמים ושלא ע"מ לקבל פרס. הרב כרמל לא נהנה מהפרויקט אפילו פרוטה, ואם לא זו בלבד, הרי שהוא אף לא רשם את עצמו כחבר בעמותה, וזאת, בכדי שתהליך קידום הפרויקט כולו יבוצע אך ורק לרווחת הציבור, בשקיפות מלאה, וללא עירוב כל אינטרסים אישיים.

יצויין כי בראשית דרכה של וועדת הדיור, כיהנו בה חברים נוספים, כדוגמת סגן ר"ע ב"ב מנחם שפירא, ועוד, אולם אלו עזבו את הוועדה כבר בראשית דרכה, עוד טרם הזכייה במכרז, ומי שבפועל ניהל את הפרויקט מתחילתו עד סופו, היה הרב כרמל, תוך כדי שמרן רבנו הגריש"א זצוק"ל סומך את שתי ידיו עליו.

לאחר הזכייה במכרז, נרשמה לרב כרמל הצלחה כבירה נוספת, ואושרו כמאה יח"ד נוספות מעבר לדירות שעליהן יצא המכרז (מה שמכונה "שב"ס"). כך התאפשר לכל אחד מהרוכשים לצרף קרוב משפחה נוסף אל רשימת הזכאים, ובהגרלה שנערכה בין כולם זכו מאה בני תורה נוספים בדירות איכותיות במחיר מוזל.

לפני כשנתיים וחצי, כבר הושגו האישורים כולם, נחתמו כל החוזים מול קבלני הביצוע, והעבודות בשטח החלו. בנקודת זמן זו, בה נסתיימו כל מלאכות החרישה והזריעה, הכל היה כבר מוכן ומזומן, ובעצם לא נותר אלא לקטוף את פירות העמל, קמה וועדה בשם "וועדת העמותות", אשר מבחינה חוקית ופורמאלית הייתה מחויבת המציאות, אולם, כאמור, וועדה זו לא עשתה כלום בכדי לקדם את הפרויקט שכבר לא היה צריך קידום, אלא רק באה אל המוכן.

במהלך השנתיים האחרונות, עם פילוגו של הציבור הליטאי והקמת תנועת "בני תורה", נעשו ניסיונות מצד גורמים שונים וידועים להערים קשיים על גמר ביצוע הפרויקט. השתייכותו המוצהרת של הרב כרמל אל "בני תורה", גרמה לכך שהצלחתו תהיה לצנינים בעיניהם של בכירים ב"דגל התורה" ברמה הארצית והמקומית, והללו לא ששו לעמוד לימין הפרויקט, וזאת בלשון המעטה.

למרבה האירוניה, במקביל להערמת הקשיים והניסיונות מצד דגל התורה "לתקוע מקלות בגלגלים" של הפרויקט, היא גם טרחה לנכס לעצמה את הפרויקט שלא עמלה עליו, ואף הפריעה לו. האליבי לכך היה מינויו של עסקן החצרות מרדכי בלוי, לעמוד בראשות אחת מששת העמותות המאוגדות ב"וועדת העמותות". עמותות אלו, כאמור, לא פעלו כלום לקידום הפרויקט, ולא נותר לפניהם אלא לקצור את פירות עמלו הרב של הרב כרמל. עובדה זו לא מנעה מדגל התורה להציג את הפרויקט כפרי הצלחתה.

'דגל התורה' אף הגדילה עשות, ונקטה במהלך שפל וחסר תקדים. היה זה לפני כשנתיים, כאשר נערך מכרז נוסף ברמת בית שמש ואישים מטעם דגל התורה התמודדו בו, (במסגרת עמותה שכונתה בשם "בית יוסף שלום" – עמותה שהפסידה לבסוף לטובת העמותה של הרב מנחם כרמל שזכתה שוב במכרז, וזאת, גם לאחר תביעות משפטיות שהיא הגישה במטרה לעצור את הפרויקט כולו, בחינת "גם לי גם לך לא יהיה"). במהלך השיווק העצמי שנקטה העמותה, ערכו בכירי דגל התורה סיור מתוקשר במתחמים בהם נבנה הפרויקט של הרב כרמל, והציגו מצג שווא כאילו הם יוזמי הפרויקט המצליח העומד בשיא בנייתו, וכאילו המשכו הטבעי של פרויקט זה הוא וועדת "בית יוסף שלום", הוועדה המתחרה לרב כרמל.

כיום, עת מגיע הסיום המוצלח של הפרויקט בראשות הרב כרמל, נוקטת דגל התורה בספין מכוער נוסף במטרה להונות את הציבור, ומקיימת "מעמד לחיים" לרגל קבלת טופס 4, בהשתתפות ח"כי התנועה, בכיריה המקומיים והארציים, וכמובן בהשתתפותו של מרדכי בלוי, אשר מכהן, כאמור, כיו"ר אחת העמותות הפורמאליות של "וועדת העמותות". כצפוי, המעמד עתיד להיות מסוקר בהרחבה מע"ג יתד נאמן ביום שלישי הקרוב. וכמובן, מי יעדר מהמעמד ההזוי, השקרי והנכלולי? ניחשתם נכון. מי שיעדר הוא דווקא האיש שהרים את הפרויקט מתחילתו עד סופו, הן מבחינה כספית, הן מבחינה תכנונית, הן מבחינה ביצועית, והן מכל בחינה אחרת, הלא הוא הרב מנחם כרמל שליט"א.

אולם להוותה של דגל התורה, הוכח כבר לא אחת כי הציבור דוחה את הניסיונות השפלים הללו בשאט נפש. הציבור נרשם בהמוניו, פעם אחר פעם, לוועדת הדיור של הרב כרמל שליט"א, אשר מעבר למודעה צנועה וחד פעמית ב"הפלס", הוא כלל לא טורח לפרסם את עצמו, כשדווקא העמותות השונות שפותחת "דגל התורה" חדשים לבקרים, הן אלו שאינן זוכות לאימון הציבור, וזאת חרף הפרסום המאסיבי והארוך הניתן להם על גבי עמודים שלימים מידי יום שלישי ב"יתד נאמן".

יום ראשון, 4 בינואר 2015

שלטון הבעלי בתים


ישראל גרין
בכל הדיווחים על יוזמת החזית דתית מאוחדת שמתי לב שהאנשים שיוזמים את המהלך הם פילנתרופים . וכאן הבן שואל זה שיש לך כסף אומר שאתה ראוי להנהיג את הציבור החרדי?? מעולם לא שמענו כזאת שיבואו אנשי ממון ויכתיבו מהלכים בפוליטיקה החרדית

הרצאה מצבא השמד – בניטל באולם בעלז אשדוד


ישראל גרין

: הרצאה מצבא השמד – בניטל באולם בעלז אשדוד:


d791d7a0d799d798d79c d791d790d795d79cd79d d791d7a2d79cd796 d790d7a9d793d795d7931

פרשן חזו"א 5 יעקב ריבלין בטור מרתק על המשבר והקרב הפנימי המת חולל בתוך דגל התורה


ישראל גרין
פרשן חזו"א 5 יעקב ריבלין בטור מרתק על המשבר והקרב הפנימי המתחולל בתוך דגל התורה

יעקב ריבלין בטור מרתק על המשבר והקרב הפנימי המתחולל בתוך דגל התורה

​נציגים נגד ח"כים

להגדיר את מודיעין עילית, העיר הליטאית אכולת החומצה הפנימית, כאי של שפיות שווה להענקת פרס נובל לשלום לישי. אבל מה שקרה בה בשבוע שעבר מלמד שלעתים המציאות יכולה לעלות על כל דמיון. אם חמישה חברי סניף דגל התורה בעיר מסוגלים לומר לא קולני להנהגת התנועה שבאה לעיר למטרה מסוימת ולקבל החלטה מנוגדת להיגיון – כנראה שמתחת לפני השטח של הציבוריות החרדית העכורה יש זרמים חיוביים שרק מחכים לשעת הכושר כדי להתפרץ.

הרקע לאירוע הוא מלחמת העולם שהכריזה הנהגת התנועה, ובמיוחד גפני, נגד ראש העיר המכהן יעקב גוטרמן בסוף הקדנציה המוניציפלית הקודמת קו נטוי הקדנציה הנוכחית. המאבק סוקר כאן בשעתו בהרחבה. עיקרי הדברים: גוטרמן ניהל עצמאית את המשא ומתן להקמת הרשימה המשותפת. הוא הבטיח סגנים לציבור הספרדי והחסידי ובנה לעצמו קואליציה עתידית מקיר לקיר כמעט. למעט, כמובן, אנשי נצח, הנחשבים מוקצה אפילו ביום חול. ההבטחה לייצוג לשלושת הזרמים העיקריים בציבוריות החרדית לא הייתה חדשנית במהותה. כך נהוג במרבית הריכוזים החרדים ואין פוצה פה ומצפצף. ולמה שיצפצפו.

אלא שבמודיעין עילית היחס האריתמטי בין שלושת הזרמים עומד לטובת הליטאים ביחס של למעלה משישים אחוז. זה בא לידי ביטוי בהרכב הרשימה, הכולל תשעה חברי מועצה מתוך 17. אבל מה עושים ואיך מחלקים את הג'ובים המצומצמים? זהו מעשה מרכבה שמחייב מישהו לוותר. בהתאם לתקנות משרד הפנים, בעיר עם מניין אוכלוסין כמו מודיעין עילית ניתן למנות רק שני סגנים בשכר בלבד. אחד משוריין לציבור הספרדי הגדול יחסית, ושאלת מיליון הדולר היא מי יזכה בשני: הציבור הליטאי הגדול שמבחינה מתמטית לא אמור להסתפק בראש עיר בלבד, או החסידים למען השלום.

גוטרמן בחר באופציה השנייה. גפני, שיחסיו עם גוטרמן היו עכורים עוד קודם, הצליח למנוע את קיום ההבטחה לאחר הבחירות והנושא תלוי ועומד בבית הדין העירוני. מאז שורר נתק מוחלט בין השניים ומופר מפעם לפעם בהצהרות של גפני בסגנון: גוטרמן כבר לא חלק מיהדות התורה, ובהתעלמות חצי אדישה של האחרון היושב על כס ראש העיר ונהנה מתמיכתו הישירה של מרן הגר"ח קנייבסקי.

עת השילומים של גפני הגיעה לראשונה בשבוע שלפני פיזור הכנסת. על שולחנה של ועדת הכספים הוגשה בקשה של האוצר להעברת 42 מיליון שקלים לתקציב החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית. בדרך כלל העברות כאלה הן חלק מהתשלום הפוליטי של הממשלה ליישובי יהודה ושומרון ולהיאחזויות החוקיות והבלתי חוקיות, אבל הפעם נועד התקציב ברובו לערים הגדולות של יו"ש, ובתוכן ביתר ומודיעין עילית.

וכאן אירע דבר מוזר. בעוד שליצמן הצביע בעד התקציב, וגם חבר הוועדה ח"כ יצחק כהן, הסמן השמאלי של המפלגות החרדיות, שוכנע לתמוך, החל גפני להשמיע קולות נגד. לטענתו, אין צורך לעזור לאנשי הבית היהודי שהקימו את הממשלה הרעה הזאת. הכול ידעו להיכן מיועד הכסף, אבל גפני, שראה מול עיניו רק את גוטרמן, הפך עולמות במטרה לטרפד את ההעברה.

מי שעמד בפרץ היה ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין, שהוזעק לוועדה וזירז את ח"כי אגודת ישראל. גוטרמן עורר את מערכת הלוביסטים שלו, והחבר'ה מש"ס הפעילו את כהן. בתום ההצבעה, ולאחר שהתקציב האמור עבר ברוב, ניסה גפני להפעיל את נשק הרביזיה. סלומינסקי ביצע לאלתר הצבעה חוזרת, והמשחק נגמר.

מי שמכיר את ספרי החשבונות של שתי הערים החרדיות העניות האלה (בין שבעים לתשעים אחוז מבקשי הנחות בארנונה) יודע שבלי ההעברות הישירות והלא ישירות האלה אפשר לסגור את השערים, או ללכת בעקבותיו של דרעי ולהגיש מכתבי התפטרות. אבל גפני הוא לא האיש שיתייאש כל כך מהר. אם אי אפשר לטרפד תקציב בכנסת עוברים למישור המוניציפלי. יו"ר ועדת הכספים במודיעין, אורי יפה, שלדברי גורמים מקומיים נחשב לנאמנו, הערים קשיים על אישור התקציב בוועדה. גוטרמן העריך שידו של ידידו בעניין והשיג חוות דעת של היועץ המשפטי לעירייה (לא חוכמה גדולה. היועץ הוא איש שלו), שקבע שעל פי החוק הירדני הנוהג ביהודה ושומרון ועדת הכספים היא רק גוף ממליץ והסמכות הקובעת היחידה שייכת למליאת העירייה.

שלב ג' במשחק השחמט הגיע ביום שלישי שעבר. בלילה לא בהיר אחד נחתו שלושת ח"כי דגל התורה בעיר וביקשו להיפגש עם תשעת נציגי דגל התורה בעירייה. בהתאם לנוהג של המפגשים עם איילת שקד (בפרשת חוק הגיוס) התקיימה הפגישה בעזרת נשים של אחד מבתי הכנסת בעיר. המטרה של גפני (אורי מקלב ויעקב אשר, במיוחד האחרון, לא נראו נלהבים מהמהלך) הייתה ברורה: להשיג רוב במליאה נגד התקציב ולהביא להדחתו של ראש העיר על ידי משרד הפנים. ואחר כך עוד מדברים על הוצאת כביסה מלוכלכת החוצה.

מה אמורים לעשות נציגים מקומיים זוטרים מול שלושת מטוסי הקרב של התנועה הקדושה? לעבור לדום ולבצע את הצווים. באופן שלא ברור עד לרגע זה הפעילו ארבעה נציגים מתוך התשעה שכל ישר ונעדרו מהישיבה המאולתרת. אם אין תקציב לעיר, אומר לנו אחד מהם (לאחר אלף השבעות שלא לנקוב בשמו), אז לא רק ראש העיר הולך הביתה בעוד חצי שנה, אלא כל השירותים המוניציפליים, כולל תקציבי החינוך, משותקים לחלוטין. כשמדובר בעיר שרוב מתפרנסיה מגיעים מהמגזר הנתמך על ידי המדינה והעירייה יש לזה משמעות גדולה הרבה יותר מאשר כמה חודשים בלי תקציב מאושר ברעננה או גדרה.

בלי ארבעת המורדים היה ברור שתרגיל הפוטש הפך לפונטש בננה. עם הנציגים הספרדים והחסידים היה רוב לתקציב גם בלי חמשת הנאמנים בכל ביתם של ח"כי התנועה שהסכימו להצביע נגד תקציב העירייה. החבר'ה ידעו להכיר בתבוסה, וביום ההצבעה הורמו כל האצבעות, למעט של אנשי נצח, בעד.

הניצחון בשלושת הסבבים מול גפני שחרר לגוטרמן את חרצובות הלשון הנעולה בדרך כלל (את המלחמות שלו הוא מנהל מאחורי הקלעים. לפעמים מנצח, לפעמים מפסיד). יום למחרת הוא השתתף בחנוכת מעון של 'בית חם' (מפעל קודש לפגועי נפש במגזר החרדי). המיקום, האורחים וכנראה גם המטופלים היוו מבחינתו רקע נאות לסגירת חשבונות. יש אנשים אצלנו שמשחקים בנדמה לי במקום לעסוק בבעיות האמיתיות, כך גוטרמן. אני חושב שהם זקוקים לאשפוז.

סוף הסיפור? כנראה שלא. כמו שהספקנו להכיר את גיבור מלחמת מע"מ אפס, הוא אף פעם לא מרים ידיים. גם כשהשמים נופלים עליו.

הטור המלא כאן:

http://www.bhol.co.il/ColumnArticle.aspx?id=77921&cat=4&scat=288

שוב יתד נאמן מלגלג על חברי מועצגה"ת


ישראל גרין
מאמר מערכת של יתד ביום שישי מלגלג על "אי אלו גורמים בציבור החרדי" שהשר אורי אריאל מצליח להוליך אותם שולל
והם מאמינים להצהרותיו.
על מי הם מלגלגים שם ביתד?

תזכורת: השר אריאל נפגש רק לפני כמה שבועות עם הרב משה הלל הירש, ראש ישיבת סלבודקא וחבר מועצת גדולי התורה, וכן עם חברי מועצת גדולי התורה הרב ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת עטרת ישראל, והרב דוד כהן – ראש ישיבת חברון. כמו"כ נכח בפגישות הרב יהודה
סילמן (שכנראה היה היוזם).

בפגישות האלו שררה אווירה טובה ובמהלכן דיווח אורי אריאל על פעילותו במשרד הבינוי וקיבל שבחים מהמשתתפים, ואפילו נקבעו אנשי קשר מטעמם כדי לשמור על קשר קבוע.
(זה סוקר בכל האתרים החרדיים).

עכשיו בא יתד וכותב מה דעתו על המיפגשים האלה?

דור ששופט את שופטיו?

שאלה המפתח של חזו"א 5: האם ישי יחשוף את ההקלטה מהפגישה עם הרב שטיינמן?


ישראל גרין
בחזו"א 5 מצויים כעת בפלונטר כי גם אם החכי"ם יצליחו לשכנע את דוד שפירא להביא את הרב שטיינמן
להתערב בעד דרעי, עלול להיות שאלי ישי יוציא את ההקלטה מהפגישה שלו עם הרב שטיינמן שבה לטענת כל הנוגעים בדבר נתן הרב שטיינמן את אישורו וברכתו לפילוג ש"ס.

חשוב להבהיר, החשש הוא לא מהוצאת הקלטה של הרב שטיינמן אלא הקלטה של דוד שפירא!
בפגישה עם הרב שטיינמן לא היה כלום, היתה תמונה עם הרב שטיינמן, ופגישה של 39 דקות עם דוד שפירא בחדר סמוך.

הרב שטיינמן לא באמת בענינים ומי שמייצג
את דעתו כלפי חוץ זה דוד שפירא, מי שכן
צריך לחשוש זה כאמור דוד שפירא, שהרי גם
השיחה של ישי איתו מוקלטת…

וכפי שכבר אמר הרב דוד יוסף על אלי ישי:
"בכל ביתי מקליט הוא"…