יום שני, 30 ביוני 2014

עלילת דם מבית בריוני החצר חזו"א 5

מרן רה"י הגר"ש אוירבאך שליט"א

שוב, עלילת דם מאנשי חזו"א 5 כנגד סיעת בני תורה.

במה דברים אמורים?

אנשי התקשורת של חזו"א 5 הוציאו "חשיפה" כאילו ח"ו סיעת "בני תורה" הודיעה על תמיכה במועמד ד"לי לרבנות ירושלים, וכל בר דעה ידע והבין מיד כי עלילת דם היא מפיהם הכוזב והשוצף תמיד, ולא היה ולא נברא ולא משל היה.
אולם הם יודעים שבנושא הזה הם יכולים להמציא כל דבר והציבור יקנה, כי עושים זאת במסווה של בשליחות "מרנן ורבנן" (כמובן שהמרנן והרבנן הלוא המה דוד שפירא ושות')

אולם בזה הם לא הסתפקו אלא אף ניסו להכשיל את ישעיה ווין , ושאלוהו מה דעתו על רב פלוני? והוא בנימוס של "בני תורה" ההפכית מנבלותם וולגריותם של רשעי בריוני החצר, ענה בנימוס שכל ת"ח הוא טוב וראוי, ועוד חזון למועד לבדוק במי יתמוכו.

כך ענה כדי לענות יפה ולהתחמק מלדבר בגנותו של מאן דהוא שלא לצורך.
מיד קפצו על זה כל הני כלבי רשיעי עזי דחציפי ונבחו נביחותם הידועה בשקרים ועלילות כזב כהרגלם הרע, ולא היה ולא נברא אפילו משל לא היה, וע"ז נאמר "הכלבים נובחים והשיירה עוברת", הללו לא נרגעו עדיין שהם לא הקובעים ודעתם לא מכרעת, והוציאו כל תסכולם על השקר הגס המכוער שבדו מליבם.
מבירור שנערך סיעת "בני תורה" בעירית ירושלים מכחישה בתוקף כל מיני פרסומים אודות תמיכה במועמד כזה או אחר לרבנות ירושלים. אין כל החלטה בנושא, אין ולא היתה כל הוראה והנחיה מאת מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א, והנושא אף לא עלה כלל לדיון על שולחנו. כל הפרסומים יסודם בשמועות שוא שאין להן כל בסיס במציאות. גם הפרסומים המסתמכים על דברים שכביכול אמר הרב ישעיהו ויין, מהווים סילוף גמור. הרב ויין אמר בצורה נחרצת בראיון בו נשאל על הנושא: "אני יענה בצורה הכי ברורה: אנחנו לא תומכים ברב אריה שטרן ולא תומכים באף מועמד".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה