יום שלישי, 20 באוקטובר 2015

השיעור באנטוורפן שהציל את לומדי השיעור בירושלים

השיעור באנטוורפן שהציל
את לומדי השיעור בירושלים
שבוע לאחר הפיגוע הקשה ברחוב מלכי ישראל בירושלים, מתפרסם
לראשונה מעשה השגחה פרטית מצמרר שהביא להצלתם של עשרות
לומדי שיעור יומי בירושלים מידיו של המחבל
שבוע בדיוק לפיגוע הקשה ברחוב מלכי
ישראל בירושלים בו נרצח הק' הרב ישעיהו
קירשבסקי הי"ד ושגרם לפציעתם הקשה של
עוד שניים מבני ירושלים היקרים אשר בדרך
נס מעל לדרך הטבע נותרו בחיים, הולכים ומ־
תאוששים, מתפרסם לראשונה סיפור השגחה
פרטית מופלא ומצמרר שהביא להצלתם של
עשרות רבות של משתתפים בשיעור יומי מידי
אותו מחבל, כאשר אמיתות הדברים נבדקה
היטב מכלי ראשון.
בשנים האחרונות נודע לתהילה בקרב בני
ירושלים וביותר בקרב תושבי שכונות הצפון,
שיעורו היומי של פה מפיק מרגליות הגאון
הרב ישראל מנשה רייזמן שליט"א, המתקיים
מדי בוקר בבית המדרש 'בית יהושע' שברחוב
מנחת יצחק 2, שיעור פופולארי בפרשת הש־
בוע בו משתתפים עשרות רבות של לומדים
שמשתתפים בפועל בשיעור, לצד משתתפים
רבים בכל רחבי העולם הנוטלים חלק בשיעור
ב'שידור חי' המועבר באמצעות מערכת 'קול
הלשון'.
המג"ש הגרי"מ רייזמן שליט"א הנודע
בשיעוריו ודרשותיו המאלפים, מוזמן לעי־
תים קרובות לריכוזי היהדות הנאמנה מעבר
לים להשמיע מדרשותיו ושיעוריו, אך בדרך
כלל אינו נענה לבקשה, מחמת עול אמירת
השיעורים בארץ ישראל וזיכוי הרבים שעושה
במסגרת ארגון 'הידברות'.
כך, שלבקשה שהופנתה אליו u1489 באחד
מימי חודש אלול האחרון להגיע לאנטוורפן
ולהשמיע דברים בעצרת התעוררות לרגל ימי
הרחמים והסליחות, נענה הרב רייזמן בסירוב
מנומס וטען שלוח הזמנים הצפוף של חודש
אלול אינו מאפשר לו עתה לעזוב את הארץ.
אולם המארגנים לא הרפו והציעו לקיים את
העצרת בערב ראש חודש חשון לקראת זמן
החורף. הרב רייזמן בשונה מכל פעם, השיב
בחיוב.
כעבור שבוע החליט הרב רייזמן להודיע
למארגנים כי התחרט על הסכמתו, אולם
המארגנים טענו כי כבר יצאה הודעה מסודרת
לתושבי העיר כי בער"ח חשון תיערך עצרת,
האולם כבר הוזמן, ואין מקום לביטול. הרב
רייזמן קיבל עליו את הדין. לאחר זמן הודיעו
המארגנים כי מסיבות טכניות הוחלט לדחות
את העצרת ביום, מערב ראש חודש חשון,
ליום שלישי ראש חודש חשון.
ואכן, הרב רייזמן נערך לנסיעה, וביום שני
ערב ראש חודש חשון לאחר השיעור היומי,
התעניין אצל אחראי השיעור הרה"ח ר'
שמואל יאקאב, האם דאג למחליף, כפי שדואג
באותן פעמים שהרב רייזמן נעדר מהארץ. אך
האחראי השיב כי הפעם לא הצליח למצוא
מחליף.
הרב רייזמן המריא לאנטוורפן ביום שלישי
לפנות בוקר, לקראת העצרת שתיערך בשעות
הערב. כך שביום שלישי ר"ח חשון לא התקיים
שיעור.
באותו יום מר אירע כאמור פיגוע הדריסה
והדקירה המחריד ברחוב מלכי ישראל, שנע־
שה ע"י מחבל טכנאי עובד בזק ימ"ש.
התמונות בהן נראה רכב בזק ותמונתו של
המחבל שהופצה לאחר הפיגוע, הדליקו נרות
אדומות בקרב כמה וכמה ממשתתפי השיעור
שזיהו רכב זה בדיוק עם אותו מחבל, משוטט
בקרבת בית המדרש 'בית יהושע' בימים של־
פני הפיגוע לאחר סיום השיעור, בדיוק בשעה
שעשרות משתתפים עושים דרכם לתחנת
האוטובוסים שברחוב קדושת אהרן.
מארגני השיעור החליטו לבדוק את אמי־
תות הדברים במצלמות האבטחה המוצבות
מחוץ לבנין. שערותיהם סמרו כאשר הדברים
התבררו מדויקים לגמרי.
ביום הפיגוע, יום שלישי ר"ח מר־חשון,
נראה המחבל באותה שעה כשהוא נוסע שוב
ושוב סמוך לתחנה ברחוב קדושת אהרן, הוא
ממתין דקות ארוכות במקום ואף יוצא מרכבו
מספר פעמים בעצבנות ובמתח כשראשו
כלפי בית הכנסת, ונראה ממתין לדבר מה.
משהבין שככל הנראה הקהל אינו יוצא היום
מבית הכנסת, הוא עוזב את המקום בנסיעה
מטורפת כלפי מעלה. דקות אחדות לאחר מכן
הגיעו הדיווחים הראשונים על הפיגוע הקשה
בתחנת האוטובוס ברחוב מלכי ישראל...
הסיפור המצמרר הפך לשיחת היום בקרב
רבים, ואף הרב רייזמן בעצמו הקדיש בשיעורו
השבוע דקות ארוכות למאורע דרמטי זה,
שכולו השגחה פרטית מופלאה המכוונת דרכי
האדם על כל צעד ושעל, כאשר שיעור שנ־
קבע באנטוורפן בחודש אלול, גרם להצלתם
בחודש חשון של עשרות רבות מטבח אכזרי
שתכנן בן עוולה ימ"ש.
הרב רייזמן הרחיב בדברים במאורע זה
המהווה קרן אור באפלת ימים אלו, אות וסי־
מן ללמדנו ש'אין אדם נוקף אצבעו מלמטה
אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה', ועל דרך
פרשת השבוע (לך לך) זהו דרכו של אברהם
אבינו ששאל מי זה בעל הבירה, כי הבין שהכל
בהשגחה פרטית עליונה, ההיפך הגמור מדרכו
של נמרוד שהגדיר הכל בטבע.

פסח קרישבסקי מנפגעי הפיגוע במלכי ישראל משוחרר מבית החולים בדקות אלה