יום ראשון, 29 ביוני 2014

"הדרג המדיני" פונה למשטרה לא להרוס בתים של ערבים


מר צבי שניידר:
......
אוקי. אני רוצה קצת לדבר על אילוצים שקיימים בביצוע הריסות. יש מספר אילוצים.

אנחנו, לצערי, צברנו לא מעט תיקים, והצגתי את הכמות לפני כן, והאילוצים בביצוע

ההריסה הם תלויים בסיוע של משטרה, וסיוע של משטרה לא ניתן מתי שאני רוצה, אלא

מתי שהמשטרה יכולה לבצע, וזה תלוי גם בפעילות השוטפת שלהם, וזה תלוי בחגים כמו

רמדאן או פסח או חגים אחרים, המשטרה אני יכול לבקש, אני לא אקבל מהם את הסיוע.

אז אמרנו, א', שזה תלוי בסיוע משטרתי. דבר שני, בהריסות של מזרח ירושלים, מכיוון

שירושלים היא יושבת לעיני כל העולם, על הגובה, מה שנקרא עיני כל העולם נשואות אליה,

אז קיימת רגישות מדינית של ביצוע להריסה, צווים במזרח ירושלים. ולכן, אני יכול לומר

שבחודש האחרון אנחנו ביצענו שמונה צווים שמה, כי קיבלתי, שחררו לי את החבל, קצת

פחות מחודש ביצענו שמונה צווים רציניים. לפעמים אנחנו מעוכבים.

מר יאיר גבאי:

מי מחזיק?

מר צבי שניידר:

מדיני כתוב

עו''ד דני חורין - יועץ משפטי:

ישיבת מליאה 27/5/2013 – ר.ד

"חבר" - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

16

פסק הדין מתייחס לסיטואציה, ואומר שהוועדה, גם בית המשפט היה ער לזה שלפעמים

משיקולים מדיניים שצריך להתחשב בהם נמנע ביצוע הריסה. בית המשפט בא ואומר

שהוועדה צריכה לקבוע את סדרי העדיפויות אבל מובן שהדברים כפופים גם להיבטים

חיצוניים, מגבלות חיצוניות שלא תלויות בוועדה. בהקשר הזה, אגב, שיהיה ברור – זה לא

שיחידת הפיקוח מחליטה שיש רגישות מדינית או אין רגישות מדינית, היא גם לא עומדת

בקשר עם גורמים מדיניים. אנחנו, יחידת הפיקוח, פונה למשטרה, מעבירה לה את הבקשות

לפי סדרי העדיפויות שלה לביצוע הדברים, והמשטרה היא זאת שיודעת גם להתחשב

במגבלות שלה, בשיקולים שלה, וגם לעתים מקבלת פנייה מהדרג המדיני להתחשב בעניין,

ואז מתבצע איזשהו הליך, בשיתוף היועץ המשפטי לממשלה גם, כדי לבחון אם יש הצדקה

באמת לעכב את ביצוע צו ההריסה, זה לא משהו שאנחנו או צבי עושים באופן עצמאי או

אפילו לא בקשר ישיר עם משרד ראש הממשלה, עם גורמים מדיניים אחרים.
.................. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה