יום ראשון, 1 ביוני 2014

100 מיליון לשמיטה מי הנהנים מתקציב העתק?

תקציב מועדף לחקלאי דת"ל

הממשלה אישרה הקצאת 100 מיליון שקל לשנת השמיטה התקציב יופנה לחיזוק החקלאות הישראלית והעבודה העברית, עם דרבון ל"היתר המכירה" ו"אוצר בית דין", ומתן אפשרות לחקלאים שחפצים בכך לשמוט את הקרקע


הממשלה אישרה היום הקצאת 100 מיליוני שקלים להיערכות המדינה והחקלאים לשנת השמיטה שתחול בשנה העברית הבאה, תשע"ה  על פי ההחלטה, המשרדים הממונים על שנת השמיטה יהיו המשרד לשירותי דת ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 הממשלה קבעה עוד כי השר לשירותי דת ושר החקלאות ופיתוח הכפר יקימו צוות עבודה בינמשרדי שיהיו חברים בו נציגי המשרד לשירותי דת, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרבנות הראשית לישראל, ובתיאום עם משרד האוצר. הצוות יעקוב אחר ביצוע הצעת המחליטים וניצול התקציב המיועד.

בשנת השמיטה הנוכחית, ישימו המשרדים דגש על רווחת החקלאי הישראלי, מתוך הבנה שגם לחקלאי מגיעה שנת שבתון, לכן כל חקלאי שיבחר לשמוט את הקרקע ויעמוד בקריטריונים יוכל לקבל מלגת קיום על בסיס רווחיו בשנים הקודמות. כל חקלאי שיהיה מעוניין באפשרות זו, יהיה מחויב להפקיד כספים בקרן השתלמות לקראת השמיטה הבאה בשנת תשפ"ב.

שתי אפשרויות נוספות שמוצעות לחקלאים הן "אוצר בית דין" ו"היתר מכירה" שיאפשרו לחקלאים למכור את תוצרתם במדינת ישראל גם בשנת השמיטה. כמו כן, יופנו תקציבים לנושא השמיטה החברתית, הנחלת ערכי השמיטה היהודית, תחומי חקלאות השונים, היתר מכירה, אוצרות בית דין, טקס "הקהל" בסוף שנת השמיטה, פעולות הסברה וחינוך.

מסגרות התקציב שנקבעו לשנת השמיטה הן פועל יוצא של ניסיון ונתונים שהצטברו מהפעלת התמיכה בשנת השמיטה הקודמת (תשס"ח) ובהתחשב בשינויים המתבקשים של הגידול באוכלוסייה במהלך שבע השנים האחרונות.

מה יהיה עם אותם חקלאים שומרי השמיטה הנוהגים ע"פ פסקי כל גדולי הדור שהסתייגו מהיתר מכירה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה