יום רביעי, 21 במאי 2014

הסוטה המפורסם חיים שאולזון הדובר ה(לא)רישמי של מאפית שפירא-פרוש. הופך את המוכה למכה. זה השיטה- לשקר כ"כ הרבה עד שתאמין בשקר!

הסוטה מזלזל באינטלגנציה של הציבור ובטוח שכולם טפשים שקונים את השקרים שלו.

בשלשה פוסטים מנסה לערבב את הציבור

 

אלו אינם 'בני תורה' אלא 'בני תורא' מפני 'שבני תורה' מעודנים ולא מרימים ידיים ומחבלים בגוף ונפש כפי שקורה בעולמם של הליטאים המשלמים מחיר כבד על פשעי פונוביז'

תרצו או לא זו עובדה, המלחמה הפנים ליטאית החלה בפונוביז' שם מקורה, כמי שמלווה את הישייבה הזו כחמישים שנה ובקי ברוב המלחמות הפנימיות בין רמ"י הישיבה דאז אני חוזר וקובע כי שם מקור המחלוקת הפנים ליטאית. ולא שחסרו מחלוקות אחרות, אבל אלו היו אידיאולוגיות, בין בריסק לחזון איש'ניקים לא שררהה אהבה אלו לעגו על אלו, בין הרבה קבוצות היו מחלוקות אבל מסוג אחר, החברונאים והפונוביזאים של אז היו עולמות אחרים, גדולי הליטאים דאז היו עולמות אחרים, ובכל זאת ברגע של אמת הליטאים כולם התאחדו, ראינו זאת כשהליטאים הפסידו את הבחירות הפנימיות באגודת ישראל הרב שך לחם ברבי ה'לב שמחה' מגור ופרש ממנה, הליטאים כולם מקצה לקצה התייצבו למערכה, ובכל זאת המלחמות הפנים ישיבתיות פילגו ביניהם אם כי ברוב הישיבות המלחמות היו מקומיים בלבד, בניגוד לפונוביז' שפרשה את מלחמותיה על כלל הציבור ואשם בזה אחד ויחיד, שביקש להנהיג את הציבור הליטאי על חשבון המחלוקת הפנים פוניביזאית, ויעידו על כך אלפי תלמידי ר' שמואל זצ"ל, ותלמידי ר' דוד זצ"ל מה הם עברו עם אותה קבוצת מחבלים מה הם עשו לרבותיהם בשמחת תורה בפונוביז' כיצד ביזו את ראשי הישיבה על מנת לרצות ר"מ שרצה לשלוט ולהשתלט ולא יכל לסלוח לעצמו שלא הצליח להעמיד בנים תלמידי חכמים ולכן לחם בר' דוד שהעמיד בנים גדולי תורה, זה כאב לו יותר מכל ועשה הכל על מנת שלא יקבלו את צאצאיו בישיבה, פרשה מסובכת שעליה כתבתי בימי חיי כל כך הרבה

מה שקורה בימינו בעולם הליטאי היא תוצאה של אותה מחלוקת, מפני שהחדירו אותה גם במקומות היכן שאין להם כל סיבה להיות חלק ממנה. מילא מי שלמדו בישיבה, אבל מי שלא למדו שם מה להם ולרדוף את ר' דוד וצאצאיו? מה להם ולהלחם במי שהייצר הרע של אותו רודף דחף אותו להשפילם, מי נתן להם את הרשות לרדת לחיי רמי"ם בפונוביז' שאותו ר"מ בשעתו לא אהב אותם מפני שלא יכל להתמודד עם חכמתם וגדלותם, ומרן הגראי"ל שטיינמן יוכיח שכל רודפיו בימינו הם תוצאה של אותו רודף שרדף אותו בפונוביז' והיום מחבלים שמעולם לא למדו בפונוביז' רודפים אותו למרות שלא שהו במחיצתו ואינם מכירים אותו כלל, הם מבצעים הוראה פוליטית פנימית שכל מטרתה אחת לרמוס את מי שעמד לכמה יצורים מתועבים בדרכם כך בעסקנות וכך בגדלות, ועל כך משלמים היום את המחיר הכואב

מה שקרה אתמול בקרית ספר היא תוצאה של אותה מחלוקת, היום מכים זה את זה בעולם הליטאי, לא מפני שיש כאן וויכוח אידיאולוגי, יש כאן וויכוח אחד של מי בראש, מי שילמד את המחלוקת במיוחד בשנתיים האחרונות וישאל את הרבנים שניסו לפשר ולהרגיע ישמע שהכל סובב סביב שאלה אחת בלבד מי בראש, אם היו נותנים לזקן ממרא הידוע לשבת בראש לא היתה המחלוקת הזו, אם לא היו מסלקים מחרף ומגדף מ'יתד נאמן' הכל היה אחרת, הוא היה ממשיך לרדת לחיי הגראי"ל ואחרים, אבל היה חייב לשחק אותה בצורה שלא לאבד את הציבור, אך גדולי התורה האמיתיים היודעים ומבינים עם מי שיש להם עסק לא יכלו לתת יד למה שהיה קובר את העולם הליטאי קבורת חמור, הישיבות היו הופכות לסניפי מפלגות, וזה היה סופם של הישיבות

נס גדול עשה עמנו הקב"ה שהותיר לנו אדם שקול מיושב חכם שאינו נותן יד להשתולליות ולסחיבת זנבות, הסובל סבל רב מאותה מחלוקת בפונוביז', שהרסה את הישיבות. טעו טעות מרה לפני עשרים שנה שלא סגרו את פונוביז' במיוחד מאז פרוץ המחלוקת הפנימית היו צריכים לסגור אותה על מנעול ובריח מפני שרק זה היה מציל את העולם הליטאי. עכשיו מאוחר מדי, ומה שראינו אתמול בקרית ספר מכות של אברכים נשמע על עוד הרבה סיבובים כאלו, מפני שה'בני תורה' של ימינו אינם 'בני תורה' הם 'בני תורא' מתנהגים כפושעים כסטודנטים כמי שלומדים באוניברסיטאות, אין להם מינימום של מושג מה זה בן תורה אמיתי, מי שהוא כזה אינו מסוגל להרים יד על יהודי כלשהו

מכתבו של הרב קסלר מבטא רק את המינימום ולדעתי העיקר חסר מן הספר, הוא לא נכנס 'לשרשם של דברים', אם הוא חושב שבכך שהוא מכנה את המכה רשע הוא ישיג משהו הוא חי בטעות, מדובר ברשעים מטבעם החינוכי הם למדו זאת באוניברסיטאות שלהם הקרויים ישיבות, המחנכים שלהם חינכו אותם להתנהגות הזו ומה להם כי ילין עליהם, עליו לבא בטענות לראשי ישיבות והמשגיחים שלהם הם האשמים שהם ככה התחנכו

חיים שאולזון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה