יום רביעי, 10 בספטמבר 2014

רק ציטוט: סנהדרין מ"ח ב' ומ"ט א'

ישראל גרין

רק ציטוט:

מהגמרא סנהדרין מ"ח ב' ומ"ט א'

"אמר רב יהודה אמר רב כל קללות שקילל וכו' נתקיימו בזרעו… אמר רב יהודה אמר רב: היינו דאמרי אינשי תהא לוטא ולא תהא לאטה". רש"י: "תהא לוטא ולא לטה – נוח לך להיות מן המקוללים ולא מן המקללים, לפי שסוף קללת חנם לשוב אל המקלל".

(וראה בהרחבה בדברי המהר"ל המצ"ב בביאור ענין זה, ובהערה 93. דברי המהר"ל הופצו בבתי המדרשות בחודש חשון, ערב הבחירות, לאחר פרסום המכתב הידוע בו נכתב: "וצריך להתרחק מהם פן תספו בכל אשר להם ח"ו")

נורא נוראות!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה