יום חמישי, 10 ביולי 2014

בד"ה; הבח' נחמן פלדמן ז"ל מיש' ויזניץ ב"ב. טבע בנחל אל-על במסגרת נסיעה לצפון כפרס הצטיינות מהישיבה


הטרגדיה הקשה בנחל אל על שפקדה את הציבור החרדי אמש ובפרט את חסידות ויז'ניץ אליה משתייך הבחור נחמן פלדמן ז"ל, עוררה כאב רב בקרב ציבור החסידים שמתקשים לעכל איך חייו של עלם חמודות צעיר נגדעו באחת.
מהיכלה של ישיבת אמרי חיים ויז'ניץ בבני ברק, נעקרה באופן טראגי דמותו היקרה והחביבה של הבחור נחמן פלדמן ז"ל בנו של הרה"ח רבי יוסף אריה מלונדון ונכדו של הרב חיים משה הנגיד לבית ויז'ניץ.

חבריו לספסל הלימודים מתקשים לעכל את הנורא מכל שארע לחבריהם בהיכל התורה, עדיין קשה להם לדבר עליו בלשון עבר, "הוא היה בחור וחביב על כל אחד ואחד, ודמותו וודאי תחסר בישיבה. ידידיו הקרובים מספרים על נשמה עילאית ששכנה בתוך בחור נפלא זה, תמיד היה צהלתו על פניו ודרש בשלום כל בחור קטן כגדול,

"בשונה משאר בחורי חו"ל נחמן היקר כבר עלה ללמוד בארה"ק בשנות הישיבה קטנה, אכן בתחילה היה לפלא על בחור מחו"ל המגיע כבר ללמוד בישיבה קטנה ולא בישיבה גדולה כנהוג, אולם היום הובנו הדברים כאשר מובן שנתקדש בקדושת ארה"ק בשנותיו האחרונות עלי אדמות.

"שקידתו העצומה בלימוד התורה היתה ידוע למופת כאשר היו יכולים למצאו בשעת לילה כשעה אחר סיום סדר הלימודים בישיבה הוגה בחדר האוצר הספרים על תוספות שלא הבין לעומק".

בהיותו נכד לנגיד רבי חיים משה פלדמן מגדולי תמכי מוסדות התורה בארה"ק ואיש אמונו של האדמו"ר, היה נחמן היקר עוזר לבחורים המגיעים מבתים שאין שם יכולת לקנות מוצרי מותרות ממתקים וכו' והיה קונה מידי יום אחה"צ לבחורים האלו ממתקים ואוכל לשובע נפשם, והכל בהצנע לכת ומכיסו הפרטי, היה אוסף את דמי הכיס שנשלחו אליו מלונדון וקונה בזה דברים לחבריו, והוא עצמו הסתפק באוכל של הישיבה.

חבריו מספרים שלפני חג הפסח האחרון הגדיל לעשות כאשר קנה כמה קאפטנעס חדשים לכמה בחורים מהישיבה, והכל כאמור בשקט וללא פרסום.

הוא היה חביב ונחמד על כל רואיו, דמותו הקסימה את כל מחנכיו וחבריו, הוריו וסבו השתעשעו בו תמידין כסדרן, כשסביו רבי חיים משה היה מגיע ארצה היה רץ לקבל את פניו והיו יכולים לשבת שעה ארוכה יחדיו כאשר אחד מביט על השני בעיניים מלאות בגעגועים וערגה ללא החלפת כל משפט, ואח"כ היו משתעשים שעות ארוכות כאשר נחמן מדבר כזקן ורגיל בכל דבר שבקדושה ובלימוד לעמקות התורה.

לאחרונה עמד בכור המבחן על מאות דפי גפ"ת בעל פה ובנסיעה של מצטייני הישיבה שמו התנוסס בראש הרשימה, כי מבלעדי נחמן אין נסיעה למצויינים, כי מי מצטיין יותר ממנו אומרים חבריו ומסכמים כי עוד רבות ידובר על דמותו הפלאית שנעקרה בדמי ימיו בגיל צעיר. עליו ניתן לומר "רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק" – "בקרובי אקדש", הקב"ה חפץ בקרובים אליו ובצדיקים שיהיו על ידו.

יהא זכרו ברוך ודמותו לא תשכח לעולמים ממכריו ומבני משפחתו היקרים‏.

הלוויתו תצא היום ערב שבת קודש פרשת פנחס בשעה 11:30 מביהמ"ד הגדול 'אהבת ישראל' בקרית ויז'ניץ, לבית החיים שומרי שבת זכרון מאיר בני ברק, שם יטמן אחר חצות היום.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה