יום ראשון, 27 ביולי 2014

כינוס שע"י "איחוד הבחורים דחסידי ברסלב בארה"ק"

בעזהשי"ת יתקיים ע"י "איחוד בחורי ברסלב בארה"ק"
כנס לימי בין המצרים ותשעת הימים.
הכנס יתקיים לכל תלמידי אנ"ש מהישיבות הגדולות
ביום שני הקרוב פרשת במדבר מוצאי ר"ח מנחם-אב
בביהמ"ד "אור אברהם" עזרת תורה עיה"ק ירושלים תובב"א
בשעה 8:30 בערב ע"י שולחנות ערוכים
בכינוס ישאו דברים מגדולי חשובי משפיעי אנ"ש שליט"א.

הנהלת "איחוד הבחורים".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה