יום רביעי, 20 באוגוסט 2014

האם פרויליך ומשה קפלן כתבו את המאמר עם הקצף על השפתיים ?

ישראל גרין
זה נראה כמו שילוב של עלוני "נאמנו" והחוברות של הר' קפלן.
ומדוע הוא חוזר למייל הקיצוני והאנונימי של "נאמנו" במקום המייל השפוי כביכול של "הוועד" ? אני חושש שזה לא מבשר טובות בקשר למצבו.

אנא הרבו בתפילה

וכך הוא כותב ומצרף את המאמר שהיה ביתד

נאמנים יקרים,
בואו ונחזיק טובה ל"יתד נאמן" ולרב החשוב והיקר על המאמר הנחוץ ביותר, הנוקב, האמיתי, והלוחם מלחמת השם, שפורסם היום ביתד נאמן.
זהו מאמר חובה לכל אשר בשם ישראל יכונה, הקורע ללא חת את המסיכה, מעל רשעי עמנו המסתתרים תחת שם כוזב של "בני תורה", בעוד שכל מהותם, מגמתם ומטרתם היא רק לעקור (ח"ו היל"ת) את הנהגת התורה ולחרף ולגדף את גדולי הדור עיני העדה העומדים בשער בכוח תורתם וקדושתם הנוראה, ואת ראשי הישיבות ועולם התורה.
והרע מכל, שכל זאת בתחפושת שקר של "מסורת" ו"קנאת ה'" ודאגה לתורה וללומדיה, ה' יצילנו מידם המגואלות בדמם של גדולי ישראל. שקריהם, עלילותיהם וזיופיהם צריכים להחרת לדראון עולם, למשמרת לאות לבני מרי על גלגולו המודרני של קורח וכל עדתו.
ולמרבה השבר, עדיין יש שוטים באונס וברצון – מהם חובשי ספסלי בית המדרש ו"למדנים", המתפתים לרשעותם ונופלים ברשתם אך ב"ה נעצרה המגיפה והם אינם רבים.
על מה עלתה ככה לרבינו הגדול רבם של ישראל מרן הגרא"מ שך זצ"ל, שהם משתמשים בשמו הקדוש והטהור לתועבותיהם, וכאילו הם ממשיכי דרכו, וכביכול נמסרה הנהגתו לעוכרי ישראל אלו, ה' ירחם.
אחים יקרים, המאמר המצורף כאן הוא חובה לכל נפש. שימו לב במיחוד לפיסקה המתייחסת ליפי הנפש ובעלי "שתי הדעות" (הפיסקה השביעית מתחילת המאמר).
אנא הפיצו, שלחו והדפיסו מאמר יקר ונוקב זה שיגיע לכל אחד ואחת. ובזה תצילו נפשכם משתיקה על כבוד שמים וקדושי עליון, דקוב"ה תבע ביקרם. ואולי ואולי תצאו בזאת מעט מחובת המחאה המוטלת על כל אחד.
ונזכה במהרה ל"יתמו חטאים מן הארץ" חטאים ולא חוטאים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה