יום שני, 25 באוגוסט 2014

הגר”ש אוירבעך כנגד גזירת הגיוסבכנס כנגד גזירת הגיוס שנערך ביום חמישי באולמי ויז’ניץ בבני ברק הוקרנו דבריו של הגאון ר’ שמואל אוירבעך שליט”א שאמר על גזירת הגיוס כי “זה גזירת שמד וצריך למסור על זה את הנפש:

“אנחנו נמצאים בתקופה שהרבה קמים עלינו בכמה אופנים לעקור ח”ו עיקרי התורה ועיקרי הדת, ויותר מהכל באופן ישיר לעקירת התורה זה גזירת הגיוס, כאשר אחים טועים שאורך הגלות העבירם על דעתם ועל דעת קונם ושכחו את כל עניין של אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ואין לנו שיעור רק התורה הזאת.”

“ועל גזירת שמד צריך למסור את הנפש כאשר אנו אומרים פעמים בכל יום שמע ישראל ואין שום ספק בזה שזה נהיה בכל צורה שבאים להתייצב והם כבר לא מסתירים את זה שכל העניין הוא רק שיכירו בהם, ועכשיו זה דיוחי מחר זה כך ועכשיו זה כך והמציאות של כלל ישראל ואם לוקחים את הלב של כלל ישראל אין כלל ישראל ונכון שיש הרבה גזירות אבל אסור לשכוח את הגזירה הכי נוראה והכי קשה שהמצב היום אז הישיבות הם מחזיקים את התורה אשר ממשיכים כנתינתן מסיני ללא שום שינויים ח”ו ולקחת אותם לגיוס זה עקירת התורה ממש.”

“ואין לנו שיור רק התורה הזאת, ודבר כזה אין שום מחשבה ושום פשרה וכל הכרה בזה זה ח”ו להצטרף לגזירת שמד, וכמה שאנחנו יותר נתחזק בזה אז זה גם ישפיע על האחים הטועים שלא יגיעו בבת עינינו בתורה הקדושה ואנחנו צריכים להתחזק בשמירת התורה ובלימוד התורה והקב”ה יעזור שלא יגיעו בישיבות הקדושות ונזכה במהרה ל”ומלא כל הארץ דעה את ה’”

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה