יום שני, 20 באוקטובר 2014

דחיפה אופניים ומה שבינהם


ישראל גרין
בהלת הדחיפה
גרשל'ה דערשמאטע החליט לצאת לעולם הגדול ולראות איך וכיצד האנשים מעריכים אותו לאחר השקעתו בשיווק לאורך כ"כ הרבה שנים המקום הראשון אליו החליט לעלות היה לגבעת הישיבה מקום בו היה בטוח יהיה לו הכבוד הראוי לו על פי דעתו והנה בהתקרב לכיוון הכביש העולה בואכה לישיבה ראה כי הכביש חסום ויתפלא הוא מאוד וירץ ויקפוץ מעל מחסומים אלו (על אף שיכל לעבור מן הצד שהרי אלו מחסומים המיועדים למכוניות) וירץ במעלה הגבעה והנה אינו יכול לעבור המון עם גברים נשים וטף זקני עם אל מול פשוטי עם זקני העדה אל מול עושי דבריהם וכן הלאה וכן הלאה ויתפלא גרשל'ה דער שמאטע מאוד וחמתו בערה בו היתכן האם נעשה אירוע בישיבה ללא הזמנתו? ללא תמונה ב"כל העולם כולו"? ללא שיכתבו עליו מרן בהזמנות? וירץ גרשל'ה לביתו וירם טלפון למי ממקורביו מפיצי לקחו ויאמר להם הגם לכבוש המלכה עמי בבית? בישיבתי אינני מוזמן? ויענו לו מקורביו איש צר ורשע מארגן אירוע זה והרב מרקוביץ שמו אשר לאחר כל הרעש ומהומה שעשינו לו בכ"ז עדין הוא קיים נושם וגם מצליח בישיבתו ולא עוד אלא שמכניס עכשיו ספר תורה לישיבה אך הראששיבע אל דאגה אין לו שם אף לא מניין לרפואה ויחם ויקצוף גרשל'ה דער שמאטער ויאמר האיך תשקרו ותאמרו לי כך הלא ראיתי והנה עשרות אלפי אנשים באזור ההוא! ויסתם פיהם ולא ידעו מה להשיב ויחשוב ג'רשלה דער שמאטער כדת מה לעשות באותו האיש אשר לא הלך בדרכו שלו ויחלט ירביצו מכות להרב מרקוביץ וילמד את לקחו אך כל עושי דברו אשר כח הזרוע הוא יד ימינם ובשמאלם דחיפות ומכות אמרו לו בו? איננו נוגעים אנשיו ממש משתגעים במקרה כזה והיה כך שנה שעברה ואת פצעינו עוד שנים רבות נלקק ויקרא מהר לחבר יועציו ויבואו השרץ מפה הרמש משם וכל חייתו יער ויאמרו הגר"א דויטש זה הפתרון דחיפה קטנה נדחפהו ולאחמ"כ את ידו נשבור יותר לא יוכל לומר דברים שאינם לרוחינו וגם נשקיט את נפשו הסוערה של גרשל'ה דער שמאטע וירוצו עושי העתים וידחפוהו דחיפה מעט יותר גדולה ממה שתכננו ויפול שר התורה או אז וירוצו לבקש מחילה מפחד האנשים אשר כועסים אך לפתע גם לזה נמצא פתרון אופניים יש בנמצא? אז זהו המקרה ודי!

דבר אחד אינם חשבנו אותם אנשים היאך שבשנה האחרונה לא היה מקרה אחד בכל הארץ שאדם נתקל באופניים חונות ונשרט ק"ו לא שבר את ידו.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה