יום שני, 27 באוקטובר 2014

נגד איזה חצר רומז חיים ולדר?


ישראל גרין
חיים ולדר כותב ביום ששי האחרון ביתד מאמר בכותרת: "והכסף יענה את הכל". המסר של המאמר כלול בציטוט הבא שמופיע בהדגשה: לכו אחרי הכסף, כשיש להיטות יתר למשהו, חפשו את המניע הכספי, ואז תבינו הכל. רק ישנם שני דברים מענינים בכתבה (בקטעים המסומנים).

א) בקטע אחד (הימני) אומר ולדר שהציבור הולך תמיד אחרי גדולי ישראל שהוא חש שהאמת אצלם, "והיא בכל מקום בו אין נמצא הכסף". כאן הוא מביא 3 דוגמאות: הרב שך והרב אלישיב זצ"ל ויבדל"א הרב שטינמן. אז ניתן להבין שחיים ולדר רוצה להדגיש שיש המשכיות לרב שך ורב אלישיב, אבל בדרך כלל בפרסומי יתד של השנתיים האחרונות מופיע שההמשכיות הם "זקני הדור", שניים במספר, ולמה נכתב כאן רק אחד. נו, אז אולי זו לא כ"כ קושיא גדולה ופשוט נשמט מקולמוסו. אז בוא נתקדם לשאלה השניה.

ב) בסוף המאמר (בקטע המסומן השמאלי) כותב ולדר הסתייגות מעורפלת מדבריו. ולדר כותב שם שהכלל הכי חשוב הוא שצריך לחפש רב שאינו נמנה על העשירים בישראל. וכאן נכתב בסוגריים: "וחשוב לי להדגיש שאיני מדבר על ממון ששייך למשפחה, אלא אורח החיים של הרב".מה זה? מי מכיר, מי יודע? יש כזה דבר בית של רב שיוצר "ממון ששיך למשפחה", שאינו בא לידי ביטוי באורח החיים של הרב.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה