יום ראשון, 22 בפברואר 2015

באין תשובה אחרת, רשעי מפלגת ג' התחילו לטעון ששירות בצבא השמד הוא מצוין טוב וחיובי!

ישראל גרין

אם חשבנו פעם שיש דרך חזרה, מתברר ש"כל באיה לא ישובון", רשעי מפלגת ג' שאין בפיהם מענה להתנהגותם הרשעית האכזרית המשת"פית והמזרחניקית לשיתו"פ עם צבא השמד, בגיוס הנחשלים (בינתיים..) לשריפת נשמתם בהשתלבות בחברה ובצבא השמד.

לאחרונה החלו הללו לטעון – מחוסר מענה אחר, שמה רע? מצוין בצבא! טוב מאד, אכן צריך להתגייס, ומביאים דוגמא מהעבר, הנה פלוני התגייס וכו'.

ביודעין, תוך כדי שהם יודעים שהיום הגיוס הוא שריפת נשמות חד וחלק, מאין מענה והסבר להתנהגות הרשעית האכזרית שלהם, החלו הללו למחזר כמזרחניקים ותיקים את כל טענות המזרחי.

יהודי יקר, אם חלילה וחס תתמוך ברשעים אלו, הרי שזרעך אחריך יהיה "בנט ואילת שקד" כולו, וזרעם שהוא זרע זרעך יהיה יאיר לפיד…

יהודי יקר, דע, כל העוזר ותומך למפלגת ג', סופו לידון ביום הדין הגדול והנורא בפני בית דין של מעלה, ושם אין תירוצים!!!

יהודי יקר, מנע רגלך מנתיבתם, למען עתיד ילדיך, למען תימנע מ"בכיה לדודות"!!!

יהודי יקר זכור, החס על נשמות צאצאיו לא תומך בג' חס ושלום, כי כל התומך בהם חלילה הרי שזרעו כבר ירד מהדרך המסורה לנו ויגיע עד פתחה של גיהנום ויעבור את הפתח, והוא עצמו יועמד בבוא הגואל עם כל מהרסי ומחריבי הדורות הגרועים ביותר שבכל הדורות,

ואוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה חרפה!!!

כידוע, אחת מ"איסטרטגיות ההסברה" של אלו שאין להם תשובה ענינית עכשוית, היא לצייר כאילו העמדה הברורה ההגיונית המוכחת המציאותית של גדולי הת"ח שבדורינו שליט"א, היא הכל כאילו ניסיון הסתמכות על העבר ועל המתים זצ"ל, כך יכולים הם כאילו לשכתב את העבר ולהתווכח על ההיסטוריה, כי תשובה מציאותית עכשוית אין להם ולא תהיה להם, כי העובדות מדברות בעד עצמן, על כן הם מנסים להכתיב לנו מהי עמדתינו שלנו בצורה שיותר נח להם להתמודד איתה.

על כן, בתקשורת הפסולה ערכו ריאיון עם רפי וולף שהיה תקופה מסוימת "בן בית" אצל מרן הגרא"מ שך זצ"ל (עד שנזרק משם בבושת פנים…), והשויטה הגדול הזה התחיל להסביר מה היתה דעתו של מרן זצ"ל, והוא כמובן סבור שהוא מבין אותה יותר מתלמידיו המובהקים וכו', כדרכם הרגילה להעדיף "סברת בעלי בתים" שהיא כידוע "היפך סברת התורה הקדושה".

לא היינו מתייחסים כלל לראיון זה עם אותו שוטה ידוע ומפורסם, אלא שפיסקה אחת צדה עינינו בראיון הטפשי הזה, איך שהלה (ועוד כאילו בשמו של מרן זצ"ל) טוען שאין כל רע בלהתגייס לצה"ל, כך צריך לעשות לדעתו, וכל המחאות תמוהות בעיניו, הרי מה הבעיה בזה בכלל?

גם אותו שוטה מסוגל להבין שגיוס היום לצה"ל הוא "השתלבות בחברה הכללית" ובמילים אחרות שמד ממש, אבל בשביל לנסות להסביר את מה שכל בר דעת מבין שזה היפך השכל, את ההתיצבות התמוהה, המסירות ההלשנות והאכזריות המטורפת, ואת המלחמה הנוראית שלהם בכל הקדוש והיקר לעם ה' וליראיו, באין מוצא אחר, הלה יעשה את הרב שך מזרחניק, ויצהיר בשמו שאין כל בעיה בזה!!!

אם זה היה רק הוא לבדו היינו מבליגים, אולם לאחרונה, עקב חוסר יכולת להתמודד עם השמד הנורא המתחולל מול עינינו המשתאות, ועקב חוסר תשובה להתנהגות הנוראית שלהם מול חפצו של הקב"ה הברור לכל ירא השם, החלו הללו להיות מומרים להכעיס ולתאבון, ולתמוך בתהליך השמד הנורא המתבצע זה עתה מול עינינו בסיועם הנדיב!!!

נשמות ישראל נשרפים בשילוב בצבא השמד, והללו מסייעים לזה בכל לב!!!


לאן יגיעו בריוני החצר שודדי היתד וגנבי העמותות והכספים וכל נכסי היחיד והציבור?

עד אנה ידרדרו הללו?

יהודי יקר, אם עדיין לא הבנת עד היום, אז עכשיו תראה בעיניך כי גרועים רשעי הג' מהמזרחי ובנט, והינם הם חוד החנית במאבק מול התורה הקדושה ודעתה הטהורה, וכל התומך בהם חס ושלום הרי שיתן את הדין!!!

ברח לך מהר מהם ומהמונם, לבל תספה בעוון החרבת ורדיפת התורה הקדושה ובניה היקרים!!!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה