יום שלישי, 17 בפברואר 2015

הקלטות מעמד קבלת הפנים בראשות גדולי ישראל שליט"א

לפי סדר הדברים:
1. דברי פתיחה מהגאון רבי אברהם יחיאל אונא (עברית)
2. סיומי המסכתות שנלמדו בכלא על ידי אסירי עולם התורה
3. דברי אסיר עולם התורה הבה"ח שלמה זלמן מילר (אנגלית)
4. משא רבינו מרן הגאב"ד רבי יצחק טוביה וייס שליט"א (אידיש)
5. משא רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א (עברית)
6. מרן הגר"ש מרקוביץ' שליט"א ראש ישיבת פוניבז' (עברית)
7. מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א הראב"ד (אידיש)
8. מרן הגר"מ שמידע שליט"א ראש ישיבת גרודנא (עברית)
9. דבר ההורים - הרה"ג משה חליווה שליט"א (עברית וצרפתית)
10. הגר"י קירשנבוים שליט"א מראשי ישיבת תולדות אהרן (אידיש)
11. קבלת עול מלכות שמים על ידי מרן הגאון רבי שמואל אריה לווין שליט"א ראש ישיבת חפץ חיים ארגנטינה

https://drive.google.com/file/d/0B-czn2OSdcVEN2l1a1prWW5HVDVxdDJkUG1yemk5bVhpTTFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-czn2OSdcVEZ3k3cnh6bnpCYWFHYlpDbko3bThkeGgyZ2Y0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-czn2OSdcVEV0pJdkZNZ0MyZ1c3dHZnNDB0UEJWbkYxVVQ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-czn2OSdcVERDNnaHpzd3JtcW03U0YzZGR5aHVycFVDQWFn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-czn2OSdcVEM0dBc2poaWRwOWxfVnY1U2xBM1VvaXBaMmNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-czn2OSdcVEZjNCXzAzN2lpWGxRUEYxXzRfLThibUhpNUhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-czn2OSdcVEb2duV2RoTXgyczZ1dkU4ZkFqMzgxVUxSY2c4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-czn2OSdcVEVkVJQzlCUTM2LWx0WlFCWE1fMThnT3JBQVMw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-czn2OSdcVETDRNLXNoLWdfTDB2aHVKOHlpa0JjZkEwdU9v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-czn2OSdcVEOTRKR2hmMEV4ajVhSUFSS3lyRUkwamF1UGtJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-czn2OSdcVEa1ZfTXhPSF93aDRTSFhONlZjbXNYeEhZem4w/view?usp=sharing

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה