יום חמישי, 12 בפברואר 2015

בריוני החצר לא מבינים שיש מי שמתנהג אחרת מהם

ישראל גרין

תופעה מעניינת,

מרוב שהתרגלו נערי בריוני חצרות בני ברק ושודדי גנבי היתד הגזול לנסות לכפות את דעתם הקלוקלת והמשחיתה על כל הציבור החרדי ה"י (וב"ה שללא הצלחה מוחלטת…), הם עומדים פעורי פה ומשתאים ולא מבינים ששייך לתפוס דעה נכונה מוצקה ואמיתית וללכת בדרך האמת, ועם כל זה לא לכפות את דעת התורה על כולם, אלא להכיר בכך שיש שחושבים אחרת וללכת לקראתם ולתת להם ללכת בדרך אחרת.


נעדרי הבינה מחצרות בני ברק המושחתות, כבר מזמן לא הייתה להם ההזדמנות להפגש עם אמת קורנת שלא מפחדת להכיר ולתת אפשרות לאחרים ללכת בדרך אחרת, בלי כפיה, בלי איומים, בלי להכריח אף אחד.


היום הם גילו באתרי הזוהמה האינטרנטיים שלהם בבעתה ובפליאה ש: "ראש ישיבת פוניבז הגאון הגדול הרב שמואל מרקוביץ שליט"א נתן דיחוי לבחור שהחליט כן להתייצב", נגד הדרך האמיתית המסורה לנו, ונתן בידו כהרגלו את הדיחוי המבוקש, למרות דעתו הנחרצת נגד ההתייצבות.


ב"ה יש ראשי ישיבות שעיניהם אורו ללכת בדרך הברורה שהתווה לנו מרן ראש הישיבה שליט"א שאסור לשתף פעולה עם גזירת הגיוס, ואסור להתייצב בלשכות הגיוס כדי לא לתת בידם את היכולת למיין מי החלשים ומי החזקים ועל ידי כך להפעיל השפעה על הנחשלים ללכת לצבא השמד חס ושלום,

ועם כל זאת שזו דעתם, אם יש מתלמידיהם בחור שבלחץ הוריו שעדיין סומים והולכים בדרך החושך ולוחצים על בנם שכן להתייצב בלשכת הגיוס ה"י, אז אותם ראשי ישיבות נהגו לא לכפות את דעתם על אותו תלמיד מסכן, אלא לתת בידו דיחוי חתום שיגישו בלשכת הגיוס, כי כל אחד בדרכו ילך, הכפיה והאיום, הקללה והלחץ, ביטול השני ודרכו, אינה מדרכינו!!!

ואת זה, אלו שהורגלו לאיים, לקלל, להעיף מהעבודה ומהכולל, להחרים, לצעוק, להשחית מידות, לרדוף תשב"ר, לגנוב ממונות, לשדוד עיתונים, לרדת לחיים של מי שחושב אחרת מדרכם הנלוזה הקלוקלת והמלאת טינופת, הללו לא מסוגלים להבין זאת!!!

זה יותר מדאי עומס על שכלם המצומק, ועודף חשיבה למוחם המעוות כל כך!!!

יהודי יקר, זכור,

שלוש מפלגות בהיסטוריה זכורות כמי שניסו בכל כוחם, באלימות ובכפיה, לסגור ישיבות קדושת, לרדוף אברכים בני תורה רוחנית וגשמית, לרמוס בני תורה, לרדוף תשב"ר וללחום נגד התורה הקדושה ובניה היקרים בכל הדרכים הנלוזות בלא לבחול בכלום!


1.) המפלגה ה*****


2.) המפלגה הקומניסטית בעידן סטאלין.


3.) מפלגת ג' של היום!!!


יהודי יקר זכור ותבין, כי כל מי שיתן בידם הכח חס ושלום, עתיד ליתן את הדין, וכל התירוצים לא יועילו ולא יעזרו!! הוא יתן את הדין ביום הדין הגדול והנורא, ואז כבר לא יועילו לו כל הדמיונות והכזב ש"מכרו" לו פה!!!


יהודי יקר, ידוע תדע כי התומך חס ושלום במפלגת ג' בכל תמיכה שהיא, הרי שבבוא הגואל יועמד בין המהרסים ומחריבים דת ה' הגרועים ביותר, ואיו לה לאותה בושה ואוי לה לאותה כלימה!!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה