יום שבת, 29 בנובמבר 2014

המשגיח הגה"צ ר' דן סגל: הטבח בהר נוף בגלל המחלוקת//האזינו


ישראל גרין
המשגיח הגה"צ ר' דן סגל דיבר על הטבח הנוראי בבית הכנסת ואמר כי הכל זה בגלל המחלוקת בין יראי ה'

להלן התמלול המלא:
נורא נוראות. אם זה נפגם חס ושלום אז נפרצה החומה. ודוק ותשכח.. ככה זה תמיד. כשמתחיל מחלוקת בין שומרי התורה והחרדים לדבר ה׳ אז החופשיים מתחילים להכות, ואחר כך הגויים מכים. דוק ותשכח שכך זה היה בעבר – נפסקת השמירה. והשמירה האמיתית, ושומרי התורה האמיתיים הם הנטורי קרתא – התלמידי חכמים.. לא החיילים, הם חרובי קרתא, כך אומרת הגמרא.
וכשאצל השומרים האמיתיים נפרצה החומה אז ה׳ ירחם.
יתר על כן, לאחרונה רחמנא ליצלן נהיה מצב שהאש של המחלוקת אוחזת בכל כך הרבה בתי כנסיות ובבתי המדרשיות עצמם, במקום המקדש מעט, ניש פשוט נישט פשוט..
והלא דבר הוא, זה הרי יכל לקרות גם בצורה אחרת, למה זה קרה דווקא בבית כנסת, למה זה קרה דווקא כשעומדים לפניו יתברך בתפילה, למה כשהם נמצאים עם טלית ותפילין.
זה כדי לעורר אותנו בזה, שהרי כתוב דברים נוראים על בית כנסת שיש בו מחלוקת שבכך נוטלים את כל קדושת בית הכנסת ואת כל כבוד ה׳ יתברך, ואז ממילא יכולים בני עוולה רשעים ארורים לפגוע בכלל ישראל.
לכן צריכים לראות איך לחזק את השלום.
כל אחד טוען שהשני אשם, אבל כל אחד צריך לראות ולבדוק בעצמו. כי בלי שני צדדים אין מחלוקת. ולכן כל צד צריך לבדוק מה הוא יכול לעשות כדי להציל את השלום.
נורא.. בית כנסת.. לפני המלך..

יש עוד דבר שקרה לאחרונה ועוררו על זה כבר, את ענין העליה להר הבית, שנאמר על זה בתורה ׳כל הזר הקרב יומת׳ והקדושה של הר הבית והמקדש נפגמת.
ממילא גם בבית מקדש מעט בבתי כנסיות השמירה יורדת.
הגם שאנחנו לא עולים לשם ברוך ה׳ אבל צריכים להביע מחאה. כי כל ישראל ערבים זה לזה.
להלן ההקלטה:

תגובה 1:

  1. כבוד הרב רובין שליט"א: רב דקהילת בני תורה בהר נוף בירושלים עיר הקודש, אתה בטח כבר יודע שאתה מהגורמים המחלוקת בבני תיירה, ומש"ה הקב"ה הביא הטבח בבית כנסת שלך.

    כבודו מספר לשר התורה שליט"א שהיה לך נס שלא היתה שם, אני ממליץ לך לחזור בתשובה להפסיק לבזות ר' שמואל שליט"א מהר, כבוד הרב, הקב"ה ריחם עליך ונצלת כדי שתשוב בתשובה שלמה, ותפסיק המחלוקת, ולצערינו נראה שאתה עוד ממשיך ..., "שומו שמים" כבוד הרב, לטובתך נא לזכור שמרן ר' שמואל אורבאך שליט"א תלמיד חכם ענק וצדיק גדול, ואיך אתה ממשיך לבזות אותו ??? המושגים אכזריות שלך לגבי המחלוקת בבני תיירה, לכאורה גרמו את הטבח האכזרי!!! לא מתאים לרב גדול כמוך. אני מרחם עליך!!!!!

    השבמחק