יום שני, 17 בנובמבר 2014

הילולת הרה"ק מזוועהיל

המונים השתתפו בסעודת הילולא של האדמו"ר רבי גדלי' משה זי"ע בהיכל ישיבת תורת שלמה – זוועהיל בירושלים.
התרגשות לרגל הופעת ב' כרכי הספר "יסודי עולם" על כל שושלת האדמורי"ם

באור ליום ב' יום ההילולא ה-65 להסתלקותו של האדמו"ר הצה"ק רבי גדלי' משה מזוועהיל זצוק"ל התכנסו קהל המונים מחשובי יקירי וזקני ירושלים ומחוצה לה לסעודת הילולא בראשות נינו כ"ק מרן אדמו"ר מזוועהיל שליט"א בהיכל ישיבת תורת שלמה – זוועהיל ברח' חגי בירושלים, לסעודת הילולא והתכנסות עם מורשתו הרוחנית.

הקהל הרב שגדש את ההיכל התייחדו עם זכרו של בעל ההילולא ששמו ומקום קברו נתפרסם לאחרונה כמקום המסוגל לישועות ורפואות ואשר הועלה במשא המרכזי שנשא כ"ק אדמו"ר שליט"א שציין בדבריו מפ' השבוע אודות הבארות שחפרו האבות הקדושים ואשר מהם מקור מים חיים לדורות, והאריך בביאור מדברי הגמ' בענין אגורה באהלך עולמים ששפתותיהן של צדיקים דובבות בעת אמירת שמועה מפיהם. כן הביא סיפורים בעלי ערך חינוכי רב מהליכותיו בקודש של בעל ההילולא וממסירות נפשו לכ"א מישראל.

בדבריו הודה לקב"ה על הסייעתא דשמיא ברכישת המקום החדש שנרכש לאחרונה להקמת בית המדרש והישיבה ברח' שמואל הנביא אשר עתיד להיות משכן תורה ותפלה במסורת שיסדו האדמורי"ם הק', וכן הביע שמחתו על הזכות הגדולה בהוצאת לאור של הספרים החשובים "יסודי עולם" על האדמו"ר הצה"ק רבי שלמה ובעל ההילולא וכל שושלת האדמורי"ם המהוים ספרי חינוך ויסוד לחיזוק לתורה וחסד ולעבודת ה'.

עורך הספר הרה"ח ר' יעקב שלמה לוי הי"ו הודה נרגשות על הזכות שזכה לברר מקחן של צדיקים ועמד על הצניעות והענווה והפשטות המיוחדת המאפיינת והעוברת כחוט השני לצדיקי השושלת.

לאחר סעודת ההילולא עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א ביחד עם דודו הרה"צ מזוועהיל-ב"ב עם הקהל הקדוש להשתטחות על ציונו הק' בגבעת רם באמירת תהלים והתפלות הנהוגות בהתעוררות רבה והזכרת שמות לישועה לכלל ולפרט


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה