יום שבת, 1 בנובמבר 2014

משרד האוצר: "הוצאות טיסה"

טקסט כותרתתאריך מסמךערך הזמנה + מע"מ

כרטיסי טיסה עבור השר והנלווים אליו לארצות הברית ב30/01/201365,495.40
נסיעת שר האוצר לארה"ב, כרטיסי טיסה + שרות אחמים.20/10/201354,363.90
נסיעתו של שר האוצר לצרפת לצרפת , מאי 2013. אל השר27/05/201338,091.48
כרטיסי טיסה עבור החשבת הכללית וסגנה (מר יהלי רוטנ07/05/201332,584.60
כרטיס טיסה עודד שריג, אגף שוק ההון, נסיעה לארה"ב28/04/201319,873.00
כרטיס טיסה לארה"ב עבור גב' יעל אנדורן, מנכלית משר02/10/201318,753.31
נסיעתה של החשבת הכללית לארה"ב, קרן המטבע, אוקטובר16/09/201316,007.00
נסיעת שר האוצר להונגריה, כרטיסי טיסה לשר ולמאבטחי30/09/201315,937.95
יעל קינן מרקוביץ, מינהל הכנסות המדינה, נסיעה לניו07/04/201313,335.54
מר קובי אמסלם, הממונה על השכר ומר ארז אנצוויג, יו30/01/20139,871.60
כרטיס טיסה עבור מר עודד ברוק, מנהל האגף לקשרים בי23/06/20139,539.93
מר מיכאל שראל, הממונה על הכנסות המדינה, נסיעה לפר03/11/20139,155.90
כרטיס טיסה עודד ברוק, מנהל האגף לקשרים בינלאומיים12/02/20137,433.93
עודד ברוק, מנהל האגף לקשרים בינלאומיים, כרטיס טיס01/12/20137,113.21
נסיעה לארה"ב, מר אייל אפשטיין, תקציבים, טאס מספר14/07/20136,944.41
גב' יעל אנדורן, מנכלית משרד האוצר, טיסה ומלון לפר03/11/20136,692.64
יעל קינן מרקוביץ, מינהל הכנסות המדינה, כרטיס טיסה16/09/20136,654.48
נועה יחזקאל, לשכת המנכלית, כרטיס טיסה לארה"ב , מי29/09/20136,320.99
לילי אילון, רשות החברות הממשלתיות, נסיעה לפריז מי11/03/20136,250.55
עודד שריג, מנהל אגף שוק ההון, חסכון וביטוח, נסיעה11/03/20135,561.21
כרטיס טיסה ושובר למלון לגב' לילי אילון, רשות החבר25/11/20135,272.15
כרטיס טיסה ושובר למלון לפריז, למר לב דרוקר, כלכלה20/10/20135,141.76
נסיעה לצרפת עבור מר עודד שריג, מנהל אגף שוק ההון,02/06/20135,010.64
כרטיס טיסה ושובר למלון לגב' דורי סלינגר, הממונה08/12/20134,942.29
כרטיס טיסה ומלון בלונדון, עבור גב' לילי אילון, סג17/07/20134,817.48
מר אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות, נסיעה ל27/10/20134,725.90
כרטיס טיסה ומלון עבור גב' טל ישראל, מינהל הכנסות12/02/20134,400.96
כרטיס טיסה לארה"ב למר משה בר סימן טוב, אגף התקציב01/10/20134,177.47
עודד ברוק, אגף לקשרים בינלאומיים, כרטיס טיסה לרומ07/07/20133,355.98
כרטיס טיסה לפריז עבור גב' פרידה ישראלי, מינהל הכנ23/06/20133,283.66
כרטיס טיסה להונגריה עבור מר גיל כהן, חשכ"ל, מיום09/05/20133,202.25
טלי דולן, היועצת המשפטית למינהל הכנסות המדינה - נ30/01/20133,158.53
טל ישראל, מינהל הכנסות המדינה, כרטיס טיסה לאוסטרי16/10/20133,080.30
כרטיס טיסה לפרישה ישראלי, משנה לממונה על הכנסות ה12/02/20133,001.54
לב דרוקר, אגף כלכלה והכנסות המדינה, נסיעה לצרפת מ24/10/20132,817.00

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה