יום ראשון, 25 בינואר 2015

בין בחירות תשס"ו לבחירות תשע"ה

ישראל גרין
בין בחירות תשס"ו לבחירות תשע"ה

בצעד חריג פרסם 'יתד' ביום ה' האחרון כתבה על פטירתו של הרב אשכנזי מכפר חב"ד בצירוף תמונתו (תמונה 1 המצורפת). הכתבה נשאה אופי לתיאור גדלותו ופעליו כמו: "בכל מקום נודע כאחד המיוחדים שבחבורה, בהיותו סמל ודוגמא למבקש הן בתורה והן ביראה"!!! וכן "כיהן בהפצת שיעורי תורה לרבים שביקשו ללמוד מעומק ידענותו בתורה וחכמתה"!!!, ולא רק סיקור חדשותי גרידא. חלק מרכזי בכתבה מוקדש ל"דור ישרים מבורך" (כן. זה הלשון) שהותיר אחריו המנוח, עם פירוט שמות בניו וחתניו "הממשיכים במורשתו"!!! (כנ"ל).

[אגב, במהלך הכתרת אחד מבניו לרבה החדש של ה"כפר" במהלך הלוויה, הודיע המנחה על דבר המינוי החדש ולא שכח לסיים ב"יחי אדוננו וכו' לעולם ועד". כן, מדובר במ-ש-י-ח-ס-ט-י-ם! וזאת מבלי להתייחס לדמותו של האב המנוח ורמת משיחיותו].

כשאתה עומד ותמה האם אין גבול לדרדור בעיתון שנוסד ע"י רבינו הגדול זי"ע בעקבות סיקור תנועת חב"ד בהמודיע, עונים לך אנשי הפלג הבני ברקי: אין מה לעשות. יש בחירות עוד מעט ובשביל להכניס את הנציג השביעי (השישי?) חייבים אנו לקולותיהם של חב"ד. (טענה דמוגוגית, שאין קשר בינה למציאות ובפרט לאור החרמת ציבור ענק ואיכותי, אך לא על כך דברתנו).

נברנו קצת בארכיונים.

בגליון מוסף שבת קודש פרשת ויקה"פ תשס"ו הופיע פרק מזיכרונותיו של הרב שלמה לורנץ על רבינו הגדול זצ"ל (הכותרת, תמונה 2 המצורפת), כאשר על פני כשני עמודים בתוך הכתבה הופיעה מסגרת תחת הכותרת "במאבק נגד משיחיות השקר" (תמונה 3 המצורפת). בקצרה תיאר הרב לורנץ את מאבקו הנחרץ וחסר הפשרות של מרן זצ"ל בתנועה המשיחית ומסירות נפשו על כך.

בין היתר נכתב כך:

"מרן נוכח לדעת שעל אף בקשותיו מסרב בטאונה של אגו"י 'המודיע' לחדול מתמיכתו בתנועת חב"ד וכל שכן לצאת במאבק נגדה, ולפעמים אף מופיעות בו מודעות מטעם חב"ד, מאידך גיסא סירבה מערכת העתון לפרסם את דעת התורה של מרן. יחד עם מרן הגרי"י קניבסקי זצ"ל יסד בשנת תשמ"ו (תשמ"ה) עיתון מיוחד לבני תורה 'יתד נאמן'".

מה נזכרנו בכתבה זו?

היא הופיעה ארבעה ימים!!! לפני מועד הבחירות בשלהי אדר תשס"ו. (מצ"ב תמונה 4 מאמרו של ישראל שפיגל מאותו הגליון).

לאמור: את האמת לא מסתירים, לא מעלימים, ואף לא משייפים, גם אם מדובר בזמן כה קצר לפני הבחירות. (וכזכור הכתבה עוררה אכן את זעמם של אנשי חב"ד).

צאו וראו מה בין למעלה מחודשיים ימים לבחירות תשע"ה ל4 ימים למועד בחירות תשס"ו…
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה