יום שני, 9 במרץ 2015

חשיפה: מה הקפיץ את האדמו"ר מויזניץ בשלי ט"א בצאתו מן הקודש בבית מרן ראש הישיבה שליט" א

ישראל גרין
מאן דהוא ניגש לאדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ביציאה מבית מרן רה"י שליט"א, הגיש לו את "קמפיין הדוגמניות" של רשעי הג' ואת הפרסום של עצרת הבחירות בבית המרזח "זולה על הגג", (דברים שנשלחו כבר על ידינו לציבור להראות העמים והשרים את הקרן במצח רשעי הג)',


האדמו"ר שליט"א הזדעזע עד עמקי נשמתו כשראה את תיעוב הדרדור של רשעי הג', והכריז אם זה ככה מה לי בתוך זה? ומיד ציוה על משמשו להזמין את יו"ר סיעת יהדות התורה יענקל ליצמן לשיחה נוקבת ביתו תיכף ומיד.


בבית מרן רה"י שליט"א הבהיר לו מרן רה"י שליט"א בצורה הכי ברורה שאין כל כוונה חס ושלום לתמוך במפלגה הרשעית הייבסקית ג' ה"י, חס ושלום מלחשוב מחשבה כזאת, היה לא תהיה, כי אין כמו המפלגה הרעה הזו לדרדר היהדות והדת ולרמוס את התורה ואת בניה ברגל גסה ומתועבת,

מרן רה"י שליט"א הבהיר לאדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ברורות וחד משמעית שאין על מה לדבר בכלל חס ושלום,
וידו של ירא ה' אמיתי חס ושלום לא תכניס את האות ג' לקלפי חס וחלילה,
כי ידו של בן תורה לא תעשה הרע בעיני ה' להכעיסו רח"ל, ואנו מאמינים במלכות הבורא ית"ש ובדין שמים ואין לחשוד בנו שנשתף פעולה עם הרשעה הגדולה הזו ח"ו.

כמו כן שוחחו שעה ארוכה בענייני השעה ובגזירות הדת בא"יאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה