יום שלישי, 2 בדצמבר 2014

כך נלחם הנכד המשותף לרב שטיינמן ולרב קנייבסקי בגר"ש אוירבך שליט"א


ישראל גרין 
להלן צילום שני ספרים בעניני שמיטה,
אחד יצא בשמיטה הקודמת והשני יצא לאור בשמיטה הנוכחית,

בספר חוט שני (פסקי הגרנ"ק) שי"ל בשמיטה הקודמת מובא מכתבי גדו"י בענין השמיטה ובו מובא גם חתימת מרן רה"י הגר"ש אוירבך שליט"א (מכתב זה נדפס גם בספר כתבוני לדורות).

ואילו בספר שיח השמיטה, שי"ל בשמיטה הנוכחית ובו פסקי הגרח"ק בעניני השמיטה שיו"ל ע"י נכדו ראי"ש שטיינמן (הנכד המשותף של הרב שטיינמן והרב קנייבסקי ) מובא מכתב זה אך מושמטת חתימתו של מרן רה"י הגר"ש אוירבך שליט"א.

הסיבה להשמטה פשוטה בתכלית, אם כולם יראו שכבר בשנת תשס"ה מרן רה"י שליט"א היה בין החותמים יחד עם שאר גדולי ישראל א"כ אנשים יבואו לחשוב שאולי דעתו ג"כ דעה לגיטימית, וא"כ כל התעמולה נגדו עלולה להתערער חלילה.

אך מה נעשה שהציבור אינו כה תמים, וכולנו זוכרים שכבר בשנת תשמ"ט כשמרן רה"י הגר"ש אוירבך שליט"א עוד לא היה בן שישים! כבר אז התנוססה חתימתו בעד מפלגת "עץ" שהקים מרן הרב שך זיע"א ומרן רה"י שליט"א חתם בקול קורא משותף יחד עם שאר גדולי וזקני הדור המבוגרים ממנו עשרות בשנים.

ספר חוט שני בו מופיע המכתב המקורי עם חתימת מרן רה"י הגר"ש אוירבך שליט"א:ספר שיח השמיטה של נכדם המשותף של הרב שטיינמן והרב קניבסקי בו מודפס המכתב אך מושמט חתימתו של מרן רה"י הגר"ש אוירבך שליט"א:הקול קורא להצביע עץ משנת תשמ"ט שעליו חתם מרן רה"י הגר"ש אוירבך שליט"א: מתוך הספר "וזרח השמש":

4 תגובות:

 1. רב הקהילה הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א רב בית הכנסת 'קהילת בני תורה' לא מתבייש ומצטלם ביחד עם נשים פרוצות! תראו בעצמכם
  http://www.bhol.co.il/imagebank/orig/orig_294dafe7aa3b44f18d58e99e91e18f2b.jpg

  מי הוא זה ואיזה הוא רב יצחק מרדכי הכהן רובין האיש הכי קרוב אל מרן הרה"צ הגאון שמואל אויערבך שליט”א שיצא בהתקפה חריפה וחילל שם שמים ברבים, וקבע בדעת בעל הבית, כי ‘הקדיח תבשילו’ ומאז גרם לחורבן התורה וחובה להרחיק ילדים ממנו – זעזוע….

  מדובר בהרב יצחק מרדכי הכהן רובין מחבר הספר הפופולרי ‘אורחות שבת’ שהוא חתנו של ר’ יענקל אויערבך מרמת חן הוא היה אחד האנשים הכי קרובים לשמואל אויערבך ואפשר לומר כי היה איש סודו וזאת בנוסף שהיה להם קשר משפחתי, ואיש לא ציפה שהוא יהיה זה שידבר כפי שהוא דיבר השבת, הדברים האלו החרידו את כולם מקצה לקצה, הר נוף בירושלים געשה בשבת לא יכלו להרגע הבינו כי הפעם מרו ר' שמואל אויערבך שליט"א הרחיק לכת, מפני שאם רובין מדבר כך סימן שהוא הרחיק מאוד.

  רובין ניתח את המצב ואמר כי שמואל אויערבך ‘הקדיח תבשילו’ ופרץ בבכי נורא ושאל איך נוכל לגדל את ילדינו עם השפעה הרסנית שכזו, הוא דיבר על הנזק שגרם שמואל אויערבך וצעק כי כל מה שהשיג כסא בעיריה וכח פוליטי לא שווה את הנזק לעולם הישיבות עולם התורה ובעיקר לחינוך הדור הבא שהוא הרוס שבור וגמור בגלל המעשה שעשה, לא יוכלו לתקן את הנזק הזה, מפני שהפעם זה עבר כל גבול, הוא זוכר את תשמ”ט אפילו אז המאבק לא הרחיק כפי שהוא הרחיק הפעם, וצעק כי ר’ שמואל מזיק הוא הרס את כל אשר בנו במשך עשרות שנים והעיז והוסיף כי כל מה שבנה הרב שך במשך כל שנותיו ר’ שמואל הרס בחדשים האחרונים ובמיוחד בשבועות האחרונים.

  רובין אמר, כי דוקא בגלל שהוא היה כל כך קרוב אליו הוא חש חובה להשמיע את הדברים, מפני שאם חלילה נשתוק אין עוד כל סיכוי שאי פעם יהיו מי שינסו לתקן, לא נראה שאפשר בכלל לעשות שלום, זה דבר שלא באופק כלל שפירושו מחלוקת עולמית, והוא ר’ שמואל אחראי לכל הנופלים במלחמה הזו.

  מה שהיה הכי חמור בדבריו כשזעק כי חובה להרחיק ממנו ילדים, אסור שילדים בכלל ישמעו מהשם שלו שלא יראו אותו שלא יספרו עליו, מפני ששמו היום זה המזיק הכי גדול לחינוך, אין מה שגורם הרס ונזק יותר ממנו וקרא לשומעי לקחו מעתה כשעוסוקים בחינוך הילדים להימנע מהזכרת שמו ובכלל שלא יידעו שהיה או יש אחד כזה, זה הכי בריא עד כמה שאפשר מפני שאחרת כל החינוך הרוס איזה חילול השם ברבים!!!

  כששמעו מה אמר היו המומים מפני שמדובר באדם הכי קרוב לר’ שמואל אויערבך שליט”א מי שאיש לא היה מאמין כי הוא ידבר ככה ועליו נאמר ויפתח ה’ את פי האתון וגו’. אני באמת משתומם למה רק צד אחד אלו מעיר התיירה משמיצים והורסים היהדות החרידית, ומלשינים, ומדברים לשון הרע, ומוצים שם רע, ומביישים אבריכם ומשפחתם וכו’ והצד השני מירושלם שותקים ומקבלים הכל באהבה כמו ערליכע אידון, אליהם נאמר כצאת השמש בגבורתו וגו’ ושותק פיו בשעת מריבה, שאינו לשם שמים.
  התרגדיה הזאת מזכיר לי משהו רע מאוד, מזכיר לי את תקופת סטאלין ברוסיה האדומה!! גם תגידו לי כל החכמים ונבונים והרדפים , איפה היה כל האש והמרץ הזה והכסף כשנלחמו הגדולים-הצדיקים באייפונים, באנטרנט, בחוסר הצניעות ב”שאל” וכד’? הרי באו מים עד נפש. למעשה אין לנו ברירה חוץ מ”לא” לבזות צדיק הדור ותלמיד חכם א’ רק משום שהוא לא מבני ברק, עיר התירות והמחלוקת.

  אני פשוט יושב ומשתומם, למה כולנו רואים שרק צד אחד מהאנשים מעיר התיירה, משמיצים, והורסים היהדות החרידית, ומלשינים, ומדברים לשון הרע, ומגינים, ומוציאים שם רע, וכו’, והצד השני מירושלם שותקים כמו צדקים גמורים, ומקבלים הכל באהבה גמורה כמו “ערליכע אידון”, הגמ’ אומרת עליהם נאמר הכתוב “כצאת השמש בגבורתו וגו'” ושותק פיו בשעת מריבה.

  בפרט הכא שהמחלוקת מוכח שאינו לשם שמים, כל הריב אך ורק לשם כבוד של: העסקנים-והנכדים -המנהגים-את-הרע -בנים.

  חלק מזה כבר פורסם על ידי הרב חיים שאולזון יום שלישי 29 באוקטובר 2013

  השבמחק
 2. רב הקהילה הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט”א רב בית הכנסת ‘קהילת בני תורה’ הר נוף ירושלים (בני ברק) לא מתבייש ומצטלם ביחד עם נשים פרוצות! תראו בעצמכם.
  "אביזרייהו-דגילוי-עריות"

  www.bhol.co.il/imagebank/orig/orig_294dafe7aa3b44f18d58e99e91e18f2b.jpg

  מי הוא זה ואיזה הוא רב יצחק מרדכי הכהן רובין האיש הכי קרוב אל מרן הרה”צ הגאון האדיר והגדול מורינו ר' שמואל אויערבך שליט”א שיצא בהתקפה חריפה וחילל שם שמים ברבים, וקבע בדעת בעל הבית, כי ‘הקדיח תבשילו’ ומאז גרם לחורבן התורה וחובה להרחיק ילדים ממנו – זעזוע….

  מדובר בהרב יצחק מרדכי הכהן רובין מחבר הספר הפופולרי ‘אורחות שבת’ שהוא חתנו של ר’ יענקל אויערבך מרמת חן הוא היה אחד האנשים הכי קרובים לשמואל אויערבך ואפשר לומר כי היה איש סודו וזאת בנוסף שהיה להם קשר משפחתי, ואיש לא ציפה שהוא יהיה זה שידבר כפי שהוא דיבר השבת, הדברים האלו החרידו את כולם מקצה לקצה, הר נוף בירושלים געשה בשבת לא יכלו להרגע הבינו כי הפעם מרו ר’ שמואל אויערבך שליט”א הרחיק לכת, מפני שאם רובין מדבר כך סימן שהוא הרחיק מאוד.

  רובין ניתח את המצב ואמר כי שמואל אויערבך ‘הקדיח תבשילו’ ופרץ בבכי נורא ושאל איך נוכל לגדל את ילדינו עם השפעה הרסנית שכזו, הוא דיבר על הנזק שגרם שמואל אויערבך וצעק כי כל מה שהשיג כסא בעיריה וכח פוליטי לא שווה את הנזק לעולם הישיבות עולם התורה ובעיקר לחינוך הדור הבא שהוא הרוס שבור וגמור בגלל המעשה שעשה, לא יוכלו לתקן את הנזק הזה, מפני שהפעם זה עבר כל גבול, הוא זוכר את תשמ”ט אפילו אז המאבק לא הרחיק כפי שהוא הרחיק הפעם, וצעק כי ר’ שמואל מזיק הוא הרס את כל אשר בנו במשך עשרות שנים והעיז והוסיף כי כל מה שבנה הרב שך במשך כל שנותיו ר’ שמואל הרס בחדשים האחרונים ובמיוחד בשבועות האחרונים.

  רובין אמר, כי דוקא בגלל שהוא היה כל כך קרוב אליו הוא חש חובה להשמיע את הדברים, מפני שאם חלילה נשתוק אין עוד כל סיכוי שאי פעם יהיו מי שינסו לתקן, לא נראה שאפשר בכלל לעשות שלום, זה דבר שלא באופק כלל שפירושו מחלוקת עולמית, והוא ר’ שמואל אחראי לכל הנופלים במלחמה הזו.

  מה שהיה הכי חמור בדבריו כשזעק כי חובה להרחיק ממנו ילדים, אסור שילדים בכלל ישמעו מהשם שלו שלא יראו אותו שלא יספרו עליו, מפני ששמו היום זה המזיק הכי גדול לחינוך, אין מה שגורם הרס ונזק יותר ממנו וקרא לשומעי לקחו מעתה כשעוסוקים בחינוך הילדים להימנע מהזכרת שמו ובכלל שלא יידעו שהיה או יש אחד כזה, זה הכי בריא עד כמה שאפשר מפני שאחרת כל החינוך הרוס איזה חילול השם ברבים!!!

  כששמעו מה אמר היו המומים מפני שמדובר באדם הכי קרוב לר’ שמואל אויערבך שליט”א מי שאיש לא היה מאמין כי הוא ידבר ככה ועליו נאמר ויפתח ה’ את פי האתון וגו’. אני באמת משתומם למה רק צד אחד אלו מעיר התיירה משמיצים והורסים היהדות החרידית, ומלשינים, ומדברים לשון הרע, ומוצים שם רע, ומביישים אבריכם ומשפחתם וכו’ והצד השני מירושלם שותקים ומקבלים הכל באהבה כמו ערליכע אידון, אליהם נאמר כצאת השמש בגבורתו וגו’ ושותק פיו בשעת מריבה, שאינו לשם שמים.
  התרגדיה הזאת מזכיר לי משהו רע מאוד, מזכיר לי את תקופת סטאלין ברוסיה האדומה!! גם תגידו לי כל החכמים ונבונים והרדפים , איפה היה כל האש והמרץ הזה והכסף כשנלחמו הגדולים-הצדיקים באייפונים, באנטרנט, בחוסר הצניעות ב”שאל” וכד’? הרי באו מים עד נפש. למעשה אין לנו ברירה חוץ מ”לא” לבזות צדיק הדור ותלמיד חכם א’ רק משום שהוא לא מבני ברק, עיר התירות והמחלוקת.

  אני פשוט יושב ומשתומם, למה כולנו רואים שרק צד אחד מהאנשים מעיר התיירה, משמיצים, והורסים היהדות החרידית, ומלשינים, ומדברים לשון הרע, ומגינים, ומוציאים שם רע, וכו’, והצד השני מירושלם שותקים כמו צדקים גמורים, ומקבלים הכל באהבה גמורה כמו “ערליכע אידון”, הגמ’ אומרת עליהם נאמר הכתוב “כצאת השמש בגבורתו וגו’” ושותק פיו בשעת מריבה.

  הבני יששכר בהגדה אומר, שהיו מסובין בבני ברק שבני ברק בגימטריא השטן [364]

  בפרט הכא שהמחלוקת מוכח שאינו לשם שמים, כל הריב אך ורק לשם כבוד של: העסקנים-והנכדים -המנהגים-את-הרע -בנים. "אביזרייהו-דגילוי-עריות"

  השבמחק
 3. היגענו לזה שכולם יודעים ומודים, שבריוני בני ברק (הרודפים), חייבים לעשות שלום, עם אנשי ירושלים הצדיקים.

  הבני יששכר אומר, שהיו מסובין בבני ברק, שבני ברק בגימטריא השטן [364]

  כעת כבר יודעים ורואים מפורש:
  ש-מרן הגה"צ ר' שמואל שליט"א הוא בכלל לא הבעיה "הוא רק הפתרון" !!!

  השבמחק
 4. IF U ARE A JEW LIVING OUTSIDE OF ISRAEL U SHOULD WATCH THIS

  https://www.youtube.com/watch?v=euVpNZ8qFyY

  השבמחק