יום ראשון, 5 באוקטובר 2014

דעת מרן הגר''ח קנייבסקי בעניין התכלת

בענין מצות תכלת בזמה"ז - מתוך קונטרס דע מה שתשיב

1 באזנינו שמענו
איך שאמר הגר"ח שליט"א לאחד מן השואלים ,דמאן דס"ל שזוהי התכלת הרי הוא ודאי
מחוייב בהטלתה.
וכאן המקום לצרף מכתיבת יד תלמידו הגאון רבי אליהו מן שליט"א אשר גם הוא ידים מוכיחות בדעת
הגר"ח קנייבסקי שליט"א כהנ"ל.
1
הנ"ל מתועד )מוקלט ומוסרט( וניתן לבירור.
http://bit.ly/1nS6qiJ

אך בספר הדעת נוטה נמצא סתירה לזה
http://bit.ly/1tnq5IC
והוא פלא גדול

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה