יום שלישי, 24 ביוני 2014

בני ברק: פרסומי שחץ או הפסד כספי לקופת העיריה?

עירית בני ברק נדרשת להתמודד עם פרסומי חוצות שאינם הולמים את צביונה של העיר. חבר המועצה: נאסור כליל פרסום במבואות העיר.

חיים לב,

האם עירית בני ברק תתקן את חוק העזר העירוני באופן שיאסור כליל פרסום חוצות במבואות העיר?

הסוף לשלטי השחץ
 עירית בני ברק נדרשת בימים אלה להתמודד עם דרישות לפרסומי חוצות שאינם הולמים את צביונה של העיר כשאין לאל ידה לעשות מאומה.

בירור שקיים חבר מועצת העיר, ר' חיים מאיר לנגזאם, המחזיק את תיק השילוט והפרסום בעיר, העלה כי העיריה מנועה באופן כמעט מוחלט מלהתערב באופי הפרסומות הנתלות על השלטים שבשטחה, מה שמביא לכך שכל פסילה של מודעה כזו או אחרת עלולה לגרור באופן מיידי הטלת קנסות כבדים על קופת העיריה.

בעקבות כך, מבקש חבר המועצה למנוע את פרסומי השחץ היא באמצעות הטלת איסור על פרסום במבואות העיר. בימים אלו הוא מגבש תיקון לחוק העזר העירוני, אותו הוא צפוי להביא בימים הקרובים לישיבת המליאה של מועצת העיר.

למרות שמדובר בנזק כספי שייגרם לקופת העיריה, וכי מניעת הפרסום במבואות העיר תגרום להפסד של עשרות אלפי שקלים מדי חודש לקופת העיריה, טוען חבר המועצה כי השיקול הכספי הוא משני בהחלט.

פרסומי חוצות נזק לקופת העירייה

"לנגד עינינו עומדת ההלכה. הרוח היהודית ושמירת המצוות הן נר לרגליה של עיריית בני ברק מאז הקמתה של העיר לפני תשעים שנה ועד עצם היום הזה. אין לנו צל צלו של ספק שזו היא הדרך הנכונה לפעול מול מרימי נס המרד בתורה הקדושה, ואם הדבר כרוך בנזק כספי, הרי כבר למדונו רבותינו שמחויב אדם להפסיד אפילו את כל ממונו כדי להינצל מ'לא תעשה'. על אחת כמה וכמה כשכאן מדובר באיסור חמור של פגיעה חמורה בטוהר המחנה ובמהותה של העיר בני ברק כעיר הדגל של היהדות החרדית בארץ ובעולם", אמר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה