יום שלישי, 2 בספטמבר 2014

דרמה: רשת הכוללים "משמר הלוי" מתנתקת סופית ממחנה "הפלס" ומסירה את פירסומיה מן העיתון.

הרב משה מרדכי שולזינגר,

בימים האחרונים הודיע ראש רשת הכוללים "משמר הלוי" ע"ש הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל, הרב חיים הכט ממודיעין עילית לתלמידי הכוללים, על ניתוק הקשר עם מחנה הפלס. זאת עקב "שחיתות אנשי החצר" כהגדרתו.
ראשית ייסודה של הרשת לפני כ3 שנים סמוך לחלוקת "כולל חב"ד" הזכורה לכל, אז הוחלט ע"י מתנגדי מרן הגראי"ל כי יש להקים רשת כוללים ."מתחרה" שבניגוד לרשת "עטרת שלמה" של הגרש"ב סורוצקין שליט"א, תהיה ב"השקפה הנכונה" (תזכורת: חלוקה זו אושרה ע"י מרן הגרי"ש ולהבחל"ח מרן הגראי"ל).
לאחר תקופה לא ארוכה, בה לא הצליח המייסד הרב אברוצקי לממש את ההתחייבויות שניתנו לו, ומשכך לא הצליח לעמוד בהתחייבויותיו לאברכים ולספקים, הודח הרב אברוצקי מראשות הכולל, כאשר את מקומו תפס הרב חיים הכט, הרב הכט צימצם את רשת הכוללים, דאג למקורות הכנסה נוספים, והציב בנשיאות הכולל את הגר"ש אוירבך שליט"א באופן רשמי.
בפתיחת ה"זמן" בשבוע שעבר הודיע ראש הכולל לאברכים כי מעתה הכוללים אינם נתונים תחת נשיאות הגר"ש, ושמו הוסר ממודעות ומיפרסומי הכולל (א"צ לומר שבעקבות כך המודעות הסרו ע"י נאמני הרב אויערבאך). כן הודיע הרב הכט לאברכים כי "אין להכניס את עיתון הפלס לכולל, ואין לצאת להפגנות המחאה השונות המאורגנות ע"י מחנה הפלס" הודעה זו היכתה בתדהמה את לומדי הכוללים, הנמנים ברובם הגדול על מנויי הפלס והמסתעף. כאשר ע"פ הנהוג עד עתה בכוללי משמר הלוי ההפגנות הן חלק בלתי נפרד מסדרי הכולל.
למקורביו סיפר הרב הכט כי תורמים שהביא להתברך אצל הגר"ש הפקידו תרומות בידי הרב אויערבאך, והסכומים לא הגיעו לידיו בטענות שונות ומשונות, ובמקרה מסויים סכום שניתן לו כבר בהמחאה נלקח ממנו בעורמה , כאשר הכניסה לבית הגר"ש נאסרה עליו, ואין הוא יכול לברר טענותיו עם הגר"ש.
בעקבות כך כאמור, הסיר את פירסומי הכולל הקבועים מהעיתון, והודיע לתלמידי הכולל כי הכולל אינו שייך יותר למחנה זה.
יצויין כי הרב הכט מחפש בתי מדשות חדשים לכוללים שבראשותו, זאת לאחר שכוללי האברכים שלו ממוקמים בבתי מדרש המזוהים עם אנשי הפלס.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה