יום חמישי, 3 ביולי 2014

המערכה נגד תכל'ס/שפע שוק


מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל: "עצם הכניסה לשם היא חילול ד'!

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א: "אסור לקנות אצלו"!

כשנשאל מרן הגר"ח קנייבסקי בימים אלו אם לצאת במאבק נגד החנות החדשה תכל'ס, השיב:
"צריך לצאת נגדו בכל הכוח"!

אנשי 'שפע שוק', (זול בשפע, תכל'ס), בעצת היחצני"ם החרדים, מנסים כל הזמן למצוא דרכים להערים על הציבור החרדי. לפני כשנתיים נכנסו לביתו של מרן הגר"ן קרליץ שליט"א, כביכול, לשאול שאלות בהלכה לקראת חג הפסח.

מיד לאחר הביקור, התפרסמו הדברים בשבועון 'קול העיר' בהבלטה מרובה, עם תמונה של המשלחת אצל הרב. מקורבי מרן שליט"א הזדעזעו מהכתבה, שממנה משתמע כביכול תמיכה ברשת המחללת שבת ר"ל. הרב שליט"א שלוחם על גנרטור בשבת מחשש לחילול שבת קודש, ומקפיד על נייר ללא חילול שבת, היעלה על הדעת שיהפכו אותו בעורמה לתומך ברשת המחללת שבת, שפרצה את גדרות השבת?! היש עוולה גדולה מזו?!

כשהראו לפני מרן הגאון שליט"א את הכתבה, בה משתמע שהוא נותן את ברכתו, כביכול, להנהלת שפע שוק. הוא נדהם מהדברים, ולאור זאת פירסם את תגובתו:

"הבהרת דברים, הנני לגלות דעתי בזה, שחלילה לתמוך בחברות המחללות שבת קודש בפרהסיא!
ואף שמן הדין קשה לאסור במוחלט כפי המצב כיום, מכל מקום בודאי מצוה רבה לקנות אך ורק בחברות המשתייכות לשומרי שבת.
נסים קרליץ".

היות שהתברר לנו, שהלקוחות שהגיעו לרכוש בתכל'ס, באו בתום לב, ולא ידעו מה עומד מאחורי הדברים, והיות שהעיתונות החרדית (למעט המודיע) מאויימת ע"י יחצני"ם 'חרדיים', ולכן לא פירסמה את כל העובדות, לכן החלטנו להוציא את הדברים לרשה"ר.

א. רשת שפע שוק, שמנתה בעבר כ- 50 סניפים משגשגים, נאלצה בשנים האחרונות לסגור את רוב סניפיה. לפני זמן מה ניסתה הרשת לשנות את השם ל'זול בשפע', בתקווה שהציבור יתבלבל משינוי השם, אך הזלזול באינטליגנציה של הציבור התברר כמהלך שגוי, והלקוחות המשיכו להדיר את רגליהם מהרשת מחללת השבת.

ב. בימים אלו, ניסתה שפע שוק מהלך חדש, להקים חנות ניסיונית, עם שם שונה לחלוטין 'תכלס', שם עם קונוטציה דתית (אידיש), בתקווה לצוד את הציבור החרדי ברשתם, אך גם זה לא יועיל לטהר את השרץ.

ג. 'שפע שוק' (זול בשפע) איננה "סתם" עוד חברה המחללת שבת, אלא רשת החנויות AM;PM שבבעלותם, פרצה את חומות השבת, ופתחה עשרות חנויות בתוך העיר תל אביב, הפתוחות ר"ל 7 ימים בשבוע, דבר שלא היה מעולם.
פירצה זו גרמה לכך, שבשנים האחרונות נפתחו ר"ל 311 עסקים בתל אביב!!! ואם לא נעצור את הדבר, ייאלצו כל העסקים לפתוח בשבת, מחשש לבריחת לקוחות.

ד. יצוין, כי בשנה האחרונה רשת AM : PM היא חלק אינטגראלי מרשת 'זול בשפע' ('שפע שוק'), וכל מי שקונה ב'זול בשפע' מחזק במישרין את רשת AM : PM, ומסייע בדבר עבירה!

ה. יתירה מזו, הבעלים של הרשתות שפע טוב ו- AM;PM אף פנו לבית המשפט כדי לשנות את חוק השבת, ולהתיר פתיחת חנויות בכל הארץ! ברוב חוצפתם הנוראה הם כותבים לביהמ"ש שיש להתיר פתיחת כל החנויות בשבת, היות שתל אביב צריכה להידמות ללונדון ופאריז – ר"ל !

מדובר כאן במלחמה אידיאולוגית נגד השבת! להכעיס!

שפע שוק והבעלים דודי וייסמן הפכו לסמל ולדגל המאבק נגד השבת, במיגזר החילוני. הם פנו לציבור החילוני לתמוך בהם במאבק, ואכן קבוצה של אנשי מרץ בליווי תקשורתי הגיעה לחנויות שפע שוק.

ו. שפע שוק הפעילה (ומפעילה) יחצני"ם חרדיים, שבעבור בצע כסף מכרו את השבת, ומנסים להוליך שולל את הציבור, באמצעות הטעייה ושקרים. (חלק מהם, אבותיהם מסרו נפש על השבת, אך הם המירו אותה בנזיד עדשים).

כמו למשל, שטענו שסניפי AM;PM ייסגרו לאט לאט, אך ההיפך הוא הנכון, מאז תחילת המאבק, ניפתחו בת"א עוד עשרות סניפים של AM;PM , וכיום מונה הרשת 47 סניפים!!! או שפירסמו בשקר שהמאבק שייך למיגזר מסויים, בזמן שכל בר דעת מבין שהשבת שייכת לכל יהודי. יצוין, כי כאשר סיפרו למרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שטוענים ברחוב שהמאבק של חסידות מסוימת, השיב מרן ... שהוא לא שייך לאותה חסידות!

עוד הם טענו בשם וייסמן, שמבחינה חוקית הוא לא יכול לסגור את כל החנויות, היות שיש הסכמים וכו', אך עתה התגלה קלונם ברבים, שגם אחרי הוראת הבג"ץ לסגור את החנויות, הם הודיעו שימשיכו לפתוח בשבת!
ויתרה מזו, הם הכריזו בתקשורת שיערערו על החלטת הבג"ץ ושר הפנים, ויפעלו לפתיחת העסקים בשבת.

ז. לא רק הציבור החרדי והדתי נאבק במחללי השבת, אלא גם 103 בעלי מכולת חילוניים בתל אביב, התאגדו יחדיו כדי להילחם ברשת הפתוחה בשבת בניגוד לחוק. לטענתם, אם לא תיסגור הרשת את סניפיה בשבת, יאלצו אף הם לפתוח בשבת, כדי לא להפסיד לקוחות, ולאבד את מקור פרנסתם.

ח. כאשר נכנסה למרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל משלחת חשובה, וניסתה להציע פשרה במאבק, קרה דבר מדהים. מרן זצ"ל הוציא חומש, והחל לקרוא בפני הנוכחים בניגון והטעמה את הפסוקים על השבת. כשסיים מרן את הקריאה, אמר לנוכחים, שהשבת איננה שייכת לנו, ולא ניתן לעשות פשרות בשבת, ורק כאשר יסגרו AM;PM את הסניף האחרון שלהם בשבת, נסכים לשבת עמם! מרן זצ"ל ראה בזה ניסיון להוליך שולל את היהדות החרדית, וחילול ד'.

ט. כשבאו העסקנים למרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, אמר מרן שליט"א "אסור לקנות אצלו"!, והוציא לנוכחים את ספרו של אביו זצ"ל, והקריא משם איגרת (י"ט) בעניין קנייה ממחללי שבת, "לעניין לקנות לכתחילה מזה ... לית דין צריך בושש דאיסור גמור ומוחלט הוא, בין ממה שנעשה בחול, ובין בשבת, מצד לפני עיוור, ומצד מסייע יד עוברי עבירה. ועוד שם: " ומלבד כל זה, ודאי שהקונה הוא בכלל מי שיש בידו למחות ולא מחה, שהרי אילו נמנעו היראים לקנות בשביל החילול שבת, היה בעה"ב נכנע לדרישתם שלא לעבוד בשבת בשביל מסחרו".

י. יש לציין שמאז שהחלה שפע שוק את המאבק על השבת, החל הבעלים, דודי וייסמן, להפסיד בעסקיו. השבת תבעה את עלבונה. עד שנת 2008 עלה וייסמן כמו מטאור, ובסוף 2007 היה מועמד לתואר יזם השנה במערב ארה"ב. אלא שבשנת 2008 , כשהחל המאבק נגד שפע שוק, חל המיפנה הגדול. שריפת ענק פרצה בבית הזיקוק שבבעלותו, למרות כל אמצעי ההגנה, ובמשך כמה חודשים השתוללה האש, וכילתה את בית הזיקוק, וגרמה לו הפסדים אדירים. וכדברי חז"ל שדלקה מצויה במקום שיש חילול שבת (שבת קי"ט:)!!!

י"א. גם מלאך רע נאלץ להודות על האמת. עיתון 'הארץ' סוקר את הצלחותיו של וייסמן, וכותב: ב- 2007 ניצב וייסמן על פיסגת העולם, כשהיה מועמד לתואר יזם השנה בתחרות הגלובלית בארה"ב. ואז הגיעה שנת 2008. היא נפתחה בפיצוץ (בבית הזיקוק), אבל בהמשך, במרחק אלפי ק"מ מטקסס, נוצר סדק נוסף באימפריה. בבני ברק, נמצא מוקד האתגר העסקי השני של וייסמן, סניף שפע שוק. ... הקופות כמעט ריקות מאדם . היחסים העכורים עם החרדים החלו בתחילת 2008 ... כשוייסמן עשה את מה שלא הרבה אנשי עסקים עשו לפניו, התייצב מולו. המלחמה בחרדים התבטאה ברווחי החברה, ובמניות החברה. אופיו הלא מתפשר של וייסמן, בא כאן לידי ביטוי.
בתרשים של דרכו של וייסמן בעולם העסקים, מראה 'הארץ' את עלייתו עד שנת 2008, ומציין כי בשנת 2008 "ועדת הרבנים של גדולי ישראל למען קדושת השבת, מורה לציבור החרדי להחרים את כל עסקיו של וייסמן, בשל פתיחה של רשת AM PM בשבת".

י"ב. מה שמובן אפילו לעיתון 'הארץ', לא מובן לדודי וייסמן. ויסמן שהיה עשיר מופלג, ניצב בפני סכנת פשיטת רגל, ובמקום להתעורר בתשובה, מקשה הלה את עורפו, ונלחם בשבת יותר.

י"ג. מה מביא את וייסמן לנסות שוב ושוב לפתוח חנויות למיגזר החרדי, קשה לדעת, האם מדובר בניסיון לעשות קופה מהחרדים, או שמטרתו אידיאולוגית, למחוק את השבת בישראל, יהיה כך או כך, הדבר מאוד חשוב לו, ולכן, כל מי שהשבת יקרה לו, עליו להדיר רגליו מעסקיו, זאת מלבד האיסור של מסייע לעבירה.

י"ד. כדי לפתות חרדים להיכנס לזול בשפע, מחלק וייסמן תלושים לחגים במיליוני שקלים. מן העניין לספר, שלפני כשנתיים נכנס אחד מראשי הכוללים הגדולים בארץ למרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, ושאל האם מותר לו לקחת תלושי חג לאברכים ב-4 מיליון ש"ח, השיב לו מרן, "אסור". הניסיון הנואל להערים על השבת, ולקנות את המאבק על השבת בנזיד עדשים, היה מאוס בעיניו מאוד.

יצוין, כי אברכים ששאלו את מרן הגר"ן קרליץ שליט"א אם מותר לקנות בתלושים, השיב להם מרן שליט"א, "אסור להחזיק ידי עוברי עבירה, לכן, התלושים שכבר קיבלתם, שאין לשפע שוק בזה ריווח אלא רק הפסד - מותר, אך לקנות שם יותר מזה - אסור!!!

ט"ו. נצרף בזאת קטע ממכתב שהתפרסם לפני כשנתיים : "כותב השורות, היה מוותיקי הלקוחות של רשת שפע שוק, ומדי שבוע ערך שם את קניותיו. כשהחל המאבק לפני כשנתיים, הייתה קצת עמימות בנושא, והתפרסמו שמועות ברבים שהמאבק הסתיים. לאור זאת, החלטתי לערוך את קניית חג הפסח, כהרגלי, בשפע שוק. נסעתי איפוא ביום שישי בבוקר לערוך את הקנייה הגדולה, והנה לתדהמתי הגיעו חילוניים מצפון ת"א מלווים כמובן בצוותות תקשורת למיניהן. את המסקנות הסקתי מיד, אם חילוניים מת"א מבינים שמדובר כאן במאבק על קדושת השבת, אם כן כף רגלי לא תדרוך שם יותר!

השקר הגדול
אחד השקרים החמורים ביותר של היחצני"ם, היא השמועה שמפיצים, שכביכול, החנות תכל'ס היא באישורו של מרן הראש ישיבה. לא צריך להיות חכם גדול כדי לדעת שלא היו דברים מעולם. להאשים את מרן הראש ישיבה שליט"א בתמיכה בחילולי שבת, זו עזות פנים, ופגיעה נוראה במרן שליט"א.

היעלה על הדעת, שמרן שליט"א יתמוך במי שקרא תגר על השבת, וניצב כיום בראש המערכה לחלל את השבת בכל הארץ? הרי קל שבקלים לא יעשה כן!

וכי מרן שליט"א, שמעורר עתה להוסיף בימי שישי תוספת שבת, יתמוך בפתיחת עסקים בשבת, או במי שפועל בכל כוחו לחלל את השבת?!

דעת לנבון נקל, שמרן לא אמר זאת מעולם, או שהשואלים העלימו ממנו את הפרטים הרלוונטיים. בכל אופן, איננו מאמינים בשום אופן לאותה הוצאת שם רע על מרן שליט"א.

יהודי יקר!
אל תחזק ידי עוברי עבירה, ובפרט את ידיהם של אלו שלוחמים במצח נחושה ובעזות פנים נוראה בשבת!

איך יעלה על הדעת, לערוך "קניות לשבת", בחנות שהבעלים שלה הכריז מלחמה על השבת, ורומס בפרהסיא את השבת?!

איך אפשר לשיר זמירות שבת, כאשר על שולחן השבת מונחים מצרכים של רשת המחללת שבת?!

איך תוכל לקדש בשבת על יין, שנקנה ברשת שחלק מסניפיה פתוחים ר"ל בשבת, תוך חיזוק ידיהם של עוברי עבירה?!

איזה מסר אתה מעביר לילדיך כשאתה הולך לקנות בחנות שמרן הגרי"ש אלישיב זוצק"ל אמר שזה חילול ד' להיכנס לשם, ומרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א פסק שאסור לקנות אצלו?!

זאת ועוד, הרי ללכת במיוחד לחנות הרומסת את השבת, כאשר יש בעיר חנויות רבות השומרות שבת, זה ממש בגדר להכעיס, וזלזול בשבת!

אנא, אחים יקרים שומרי שבת, אל תתנו ידיכם לחילול שבת!

מנעו רגליכם מעסקיהם של רומסי קדושת השבת!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה