יום חמישי, 5 ביוני 2014

מהמייל: בעניין המחלוקת הליטאי, מאת תלמיד חכם חשוב!

מרן ראש הישיבה הגר"ש אוירבאך שליט"א

אני רוצה לספר לך משהו מעודד, אולי זה לא מעודד אותך, אבל אני טיפוס חם מזג (בתוכי, לא כ"כ כלפי חוץ), שונא עוולות.
העולם אינו הפקר. וזה מעודד אותי, כאשר אני שומע על עוולות.
מרן ר' חיים סטוצ'ינער זצ"ל ב'שיחות מוסר' כותב בפרשת ויחי, שיחה בשם "נקמה"
בה הוא מתחבט איך יתכן שדוד המלך בשעת מותו מחסל חשבונות תהרוג את זה תחסל את זה, במקום לעסוק בעולם הבא, והרי אפילו פחות שבפחותים אינו מתנהג כך.
וביאר שיש בזה משהו עמוק. לא יתכן שהעולם הפקר, כי או אז זה חילול השם שאי אפשר שיתקיים בעולם.
ולכן לא יתכן שמי שביזה את משיח ה' באופן כה נאלח, בגלל חשבונות אישיים, כמו שמעי בן גרא, ימות כשאר האדם.
לא יתכן שמי שמרד במלך משיח ה' באופן כה בוטה, הרג את אבנר גדול הדור, הרג את עמשא כדי לשלוט בחזרה, הרג את אבשלום נגד הוראה מפורשת של המלך ועוד, ימשיך את שירת חייו כאילו לא קרה כלום, אין לך חילול ה' גדול מזה.
על זה דוד אומר לשלמה וחזקת והיית לאיש, ותעשה צדק. כבוד שמים הוא זה !

רבותינו מדברים על כך, שבין אדם לחבירו משלמים בעולם הזה וה'קרן קיימת'.

ידוע המעשה עם החפץ חיים עם ההוא שקיבל בסוף כלבת, אחרי 10 שנים שזרק את האלמנה מביתו המושכר באמצע החורף כי לא היה לה לשלם, והח"ח זיע"א חיכה וחיכה מתי יבא העונש, כי לא יתכן שלא יקבל כאן עונש, ולבסוף אוהו איזה עונש נורא.. למות מכלבת.

אני ראיתי בעיני בויכוח על ענין ציבורי שאחד המתווכחים אמר על השני… ההוא… הוא מצבה מהלכת… אה.. יש לו חובות תעשו לו קרן… (הגם שהוא היה שותפו וזרק אותו שלא כדין ושלא לפי היושר המינימלי)… לא עבר זמן רב, ההוא נהפך למצבה מהלכת רחמנא ליצלן, וקרן לא תעזור לו… עם חובות של 12 מליון ש"ח.

אני מכיר את המנהל שאמר לאחת המורות בסמינר שלו שאחזה בתוקף בדעותיו של בעלה תלמיד של הגר"ש אוירבאך, שהיא אחותי במקרה, אתם תהיו מהנרדפים.. לא נורא… צריך לדעת לאכול צפרדעים…
יום שישי האחרון זרקו עליו פשקיוילים.. שהוא נגד "דעת רבותינו", הגם שזה ממש לא נכון, כי גם הוא משוגע שהכריח את חתנו ובתו להוציא את נכדו מפאר הישיבות "חדרה"… אבל לא משנה עכשיו הוא אוכל צפרדעים… ומסתמא זה לא הסוף, כי העולם הוא לא הפקר.
היתה מורה שגם אחזה שצריך למחות ולהסית נגד אחותי, התקשרה לאשתי שלא יודעים אך נפל עליהם חובות של 20,000 ש"ח מאז פסח אפילו שהכל לכאורה בסדר לפי הספר, ורוצה שרעייתי שעובדת אף היא שם, תדבר עם אחותי… מה לעשות אחותי אומרת שההיא לא מבקשת סליחה כי הרי היה צריך למחות.. רק רוצה להסביר לה שזה לא בגלל שהיא שונאת אותה. אלא כי היה צריך למחות… אחותי אמרה שתמשיך למחות – היא איננה מוחלת לה, ואני חשבתי למתי תחכו שהחוב יהיה 120,000 ש"ח ?

ואם כבר דיברנו.. יש לי בן דוד ש-10 שנים היה חשוך בנים.. יום אחד נפל בדעתו לבקש סליחה מהמשגיח בישב"ק שפגע בו בפורים בתור נער, הוא חשב אולי זה בגלל זה… הוא לא ידע כמה הפגיעה בו היתה אנושה (- אינני יודע מה עשה לו). תכל'ס הוא בא אליהם הביתה ואשתו הרבנית שהכירה את האדם, אמרה לו רק רגע.. היא יצאה לפתע אל הדלת ו"מרחה" אותו בקבקוק שלם של קטשופ…… והפטירה מחול לך. זה נשמע הזוי – אבל 10 חדשים אחרי זה נולד לו בנו יחידו שכעת בן 14 ב"ה, שמעתי את זה בפדיון הבן…

בין אדם לחבירו זה אש !!!

נכון, כל מי שחבירו נענש על ידו אין מכניסים אותו במחיצו של הקב"ה, והנעלבים ואינם עולבים המה כצאת השמש בגבורתו. לא התכוונתי שאדם צריך למסור דין לשמים. חלילה. אף שזה קשה, יש לדעת שכדאי לוותר מרויחים מזה.

רק אמרתי זאת בשביל להרגיע את רגשותי שלי – לא שלך.

אגב, לאידך גיסא. לפני שנה פגעו בי… לא במתכוין אבל זו היתה אי נעימות גדולה מאוד. ידעתי שהיות והם חברי רבות בשנים, לא יתכן שזה מרצום לפגוע בי, אלא שנראה להם שלציבור יותר טוב שינוי.
הסכמתי בלב שלם, ולא עמדתי על מקומי, אף שכאב לי, ולא כעסתי עליהם כלל. נשארנו ידידים בדיוק כפי שהיינו! גרם לא פחות!
אבל בקשתי מהקב"ה על משהו. וקיבלתי את זה בענק, הרבה יותר ממה שאפשר להעלות על הדעת. קבשתי חתן טוב ממשפחה טובה ומבלי לשלם הון תועפות. וכל זה היה באופן מושלם.

סיפור נוסף. אחד מ-3 מנהלי הסמינרים בבני ברק, היה בחתונה של אחת התלמידות. אולי ללא כוונה – אבל פגעו בו מאוד, הוציאוהו מאיזה מעגל, כן במתכוין שלא במתכוין.. אבל הוא נעלב עד עמקי נשמתו.
הוא אמר מזל טוב לכל המכרים ועזב מהר את האולם.
המזכירה שלו בסמינר היתה חשוכת בנים 9 שנים. הוא ביקש באותו רגע במר נפשו שבזכות שבתוכו הוא מבליג על הצער, שהיא תיפקד.
ובכן, לאחר 9.5 חדשים פקדה בן זכר בשעטו"מ !
מאיפה אני יודע? דודתי הצעירה המרכזת של הסמיחנר. והיא ספרה לו יום אחד שב"ה יש אצל פלונית חדש.. הוא שאל אותה באיזה חודש היא, היא אמרה לו מהו החודש.
היא ראתה שבעיניו נקו דמעות, שאלה אותו מה קרה? הוא אמר לה כך וכך המעשה – החתונה היתה בתאריך ידוע לכולם !

טוב אז יש שכר למי שמבליג.
כל טוב סלה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה